Solvabiliteit

Solvabiliteit door groei en lager resultaat onder de 180 

Als gevolg van het vervallen van het groepstoezicht wordt de solvabiliteitsmarge dit jaar uitsluitend nog berekend voor N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. Bij de berekening van de solvabiliteit wordt uitgegaan van het beschikbare standaardmodel. De solvabiliteit van Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbare eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is ultimo 2018 uitgekomen op xyz% (2017: 185%). De solvabiliteit is daarmee, door de sterke groei in 2018 en het lagere resultaat over 2019, gedaald tot onder de 180. Alhoewel dit nog altijd boven de interne doelstelling van 170 ligt is het doel om op korte termijn de ratio terug te brengen tot boven de 180, zoals het geval was de vijf jaren voor 2019. Voor een overzicht met de relevante risico’s en assumpties in de berekening verwijzen we naar?????.

De groei van het financierings-, data en platformbedrijf vraagt om investeringen die pas op termijn kunnen worden terugverdiend. Dit is terug te zien in de beperkt gestegenliquiditeitspositie. De netto-kaspositie is per saldo met € 7,0 miljoen gestegen.