Voorwoord

Wij kijken terug op een bijzonder jaar. Dit lijkt een platitude, een haast vanzelfsprekende openingszin van een voorwoord voor een jaarverslag. Voor Bovemij was 2023 écht bijzonder, omdat de twee redenen die het een bijzonder jaar maken zo uiteenlopend zijn.

Aan de ene kant vierden we in 2023 ons 60-jarig jubileum. We zijn 60 jaar geleden als verzekeringsmaatschappij opgericht door en voor de mobiliteitsbranche. En in al die jaren zijn we die vertrouwde partner en werkgever in de mobiliteitsbranche gebleven. Daarom hebben we dat gepast gevierd. Dat deden we met geslaagde events voor onze collega’s en hun families, en voor onze partners en klanten.

Aan de andere kant was 2023 misschien wel een van de meest uitdagende jaren uit onze geschiedenis. De operationele resultaten kwamen het afgelopen jaar zwaar onder druk te staan. Dat heeft geleid tot een negatief resultaat van € 15,6 miljoen. De omzet is ten opzichte van het voorgaande jaar op peil gebleven. Het resultaat uit operationele bedrijfsvoering staat aanhoudend onder druk door brede marktontwikkelingen, waaronder de hoge inflatie die zowel van invloed is op de materiële schadelast als op letselschades, een toename in diefstal van elektrische fietsen en hogere externe personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt. De inflatie raakt niet alleen de schadelast van het afgelopen boekjaar, maar ook schades die nog niet zijn afgehandeld en op de balans staan. Hierdoor was een extra eenmalige ophoging van de schadevoorziening met € 18 miljoen nodig. Een sterk beleggingsresultaat heeft het negatieve resultaat uit bedrijfsvoering niet kunnen compenseren.

De geboekte premie bij Verzekeringen hebben we met name door groei in de consumentenportefeuille op peil weten te houden, ondanks de gewijzigde facturatie in Duitsland. Bij het onderdeel ‘Data en overige’ laten we daarnaast een mooie stijging van de omzet zien; een groot deel daarvan komt bij Autotrust (garanties) vandaan.

Bovemij had ook in 2023 te maken met krapte op de arbeidsmarkt, waardoor we vacatures niet direct ingevuld kregen en genoodzaakt waren uit te wijken naar relatief dure inhuurkrachten. Verder zorgden de implementatie van nieuwe IT-systemen en het reduceren van werkvoorraad op korte termijn voor extra kosten door tijdelijk dubbel draaiende applicaties. Zodra oude systemen afgeschakeld worden, dalen de kosten. Op termijn moeten de investeringen in nieuwe IT uiteraard leiden tot een kostenbesparing.

De marktomstandigheden en de prestaties van Bovemij van het afgelopen jaar stemmen niet positief. Maar we steken de handen uit de mouwen. De mobiliteitsbranche is altijd in beweging en Bovemij is vaker in haar geschiedenis voor uitdagingen gesteld. In periodes van deining is het zaak om maatregelen te treffen die ons weerbaar en flexibel houden.

Dat hebben we gedaan. Eind 2023 kondigden we aan onze strategie te vernieuwen. We gaan meer focus aanbrengen en ons richten op activiteiten waar we een stevige marktpositie hebben, waar we goed in zijn én waarin we winstgevend kunnen opereren richting de toekomst. Het gaat om onze verzekeringen, garanties en datadiensten. Voor die dienstverlening zorgen we voor klantvriendelijke digitale dienstverlening en voor IT-systemen die ons het werk eenvoudiger maken. Dat betekent dat Bovemij stopt met financieringen en dat viaBOVAG.nl als zelfstandige scale-up verder gaat. De ondersteunende diensten passen we aan naar de schaal van de nieuwe organisatie.

Dat is spannend en de verandering heeft impact op onze organisatie en onze medewerkers. Maar het geeft ons wel de focus die nodig is om ook in de toekomst succesvol te blijven. Hiermee geven we aandeelhouders het vertrouwen van een stabiele en renderende organisatie, voor onze medewerkers wordt het werk duidelijker en hopelijk leuker en klanten gaan profiteren van snelle, slagvaardige en vertrouwde dienstverlening. En van producten die relevant en concurrerend zijn.

De eerste tekenen van onze ingezette koers zijn gelukkig al merkbaar. Ook geven klanten aan Bovemij weer meer te zien en te horen. Dat is ook van belang als de partner van de mobiliteitsbranche. Het komend jaar moet de uitvoering van de nieuwe strategie zijn beslag krijgen, het jaar erop hopen we er de vruchten van te plukken. Zodat we bij 75 jaar weer een jubileum kunnen vieren samen.

We bedanken onze collega’s en realiseren ons dat 2023 een intensief en bewogen jaar is geweest. We hebben er alle vertrouwen in dat we met onze toegewijde medewerkers onze gewaardeerde klanten ook in de toekomst kunnen blijven ondersteunen om succesvol te ondernemen.

Raad van Bestuur Bovemij N.V.
Hans Coffeng (CEO) en Ageeth Bakker (CFRO)