Voorwoord

De laatste letters van dit jaarverslag schrijven we midden maart 2020. We bevinden ons midden in de wereldwijde coronacrisis. Een crisis waarvan we ons pas recent de enorme impact - op onze directe omgeving, onze klanten en op Bovemij - beseffen. Zonder de financiële gevolgen en de risico’s nu al goed in te kunnen schatten, weten we al wel dat de crisis heeft geleid tot een zeer forse teruggang van de financiële markten. De gevolgen van de crisis zullen in alle sectoren door dreunen. Het is echter nu nog te vroeg om hiervan redelijkerwijs een goede inschatting te kunnen maken. Bovemij is goed gekapitaliseerd en stelt alles in het werk om alle risico’s zo goed als mogelijk te pareren. Al onze mensen zijn zich ervan doordrongen dat in een tijd als deze het coöperatieve karakter van ons bedrijf meer dan ooit getoond zal moeten worden. Samen zijn wij in staat ook deze crisis te overwinnen. Onze klanten kunnen op ons rekenen! Zo kwamen we met een pakket hulpmaatregelen op een drietal gebieden (online, liquiditeit en juridische bijstand) om onze klanten te ondersteunen. We zijn blij het goede resultaat over 2019 direct voor een deel aan te kunnen wenden om de branche te kunnen helpen. 

Bovemij is een bedrijf in beweging. Waren we ooit alleen de bedrijfsmatig verzekeraar van BOVAG, binnen afzienbare tijd zullen onze mobiliteitsplatformen viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl (mijnOndernemersportaal.nl) naar de markt toe onze belangrijkste speerpunten vormen. We staan in de vooruit: ons bedrijf ontwikkelt zich.

2019 was op financieel en strategisch gebied een erg goed jaar. Door een gunstige samenloop van omstandigheden realiseerden we een resultaat van € 42,2 miljoen (voor belastingen). En we zetten mooie stappen met onze portalenstrategie. We startten met viaBOVAG.nl als occasionportaal en zullen dat portaal de komende jaren uitbouwen tot het integrale mobiliteitsplatform waar consumenten terecht kunnen voor al hun mobiliteitswensen. En ons zakelijke portaal mijnOndernemersportaal.nl - waar we in dit verslag de strategische term viaBovemij.nl voor gebruiken - helpt onze bedrijfsmatige klant succesvol ondernemen. Via beide portalen verbinden we op termijn de 10 miljoen Nederlandse mobiliteitsconsumenten met de 10.000 mobiliteitsbedrijven. Zo bedienen én verbinden we beide doelgroepen op een persoonlijke en betrouwbare manier op het gebied van mobiliteit.

2019 was echter ook het jaar waarin we werden geraakt door een aantal serieuze compliance-issues. Het daartoe eind 2018 ingestelde intensieve onderzoek werd in het najaar van 2019 afgerond. We hebben alle benodigde maatregelen genomen om het risicobewustzijn binnen onze organisatie sterk te vergroten. Daartoe zijn onder andere onze protocollen, procedures en bevoegdheden aangescherpt en hebben we onze tweede- en derdelijnsfuncties verzwaard. En we hebben ‘integriteit’ onderwerp van gesprek gemaakt, in alle onderdelen en bij alle medewerkers van het bedrijf. Wij zijn vol vertrouwen dat alle verbetermaatregelen leiden tot een verbeterd bedrijf en in het bijzonder tot een cultuur die past bij hetgeen van ons wordt verwacht.

Vergeleken met vorig jaar is de Raad van Bestuur ingrijpend gewijzigd en versterkt. In 2019 startten Ageeth Bakker als CFRO en Mas van Steenis als CCO. En in april 2020 verwelkomen we ook Marcel van de Lustgraaf als CDOO. Met dit nieuwe en energieke team zien we uit naar de komende jaren, waarin we samen met BOVAG en onze klanten bouwen aan een toekomstbestendige mobiliteitsbranche.

Raad van Bestuur Bovemij NV
René Leander (CEO), Ageeth Bakker (CFRO), Mas van Steenis (CCO), Marcel van de Lustgraaf (CDOO, per 1 april 2020)