Kerncijfers

Bovemij N.V. (in duizenden euro's)

 

2019

2018

2017

2016

2015

Resultaat voor belastingen (incl. aandeel derden)

 

42.242

4.138

27.728

17.502

15.503

Resultaat na belastingen

[A]

32.244

4.577

21.537

13.159

11.947

       

Eigen vermogen

[B]

199.040

172.166

174.100

158.965

151.128

Rentabiliteit eigen vermogen ([A] / [B])

 

16,2%

2,7%

12,4%

8,3%

7,9%

Toegekend dividend

 

9.665

3.662

6.511

3.968

3.581

       

Beleggingen en liquiditeiten

 

376.062

357.864

378.138

371.613

367.883

Resultaat beleggingen

 

13.699

-138

13.602

10.360

11.749

Gemiddeld rendement beleggingen

 

3,7%

0,0%

3,6%

2,8%

3,2%

       

Gemiddeld aantal FTE Bovemij N.V.

 

609

571

531

396

369

       
       

Verzekeringsactiviteiten (in duizenden euro's)

 

2019

2018

2017

2016

2015

Brutopremies

 

366.492

375.645

369.007

335.556

309.534

In procenten ten opzichte van 2015

 

118,4%

121,4%

119,2%

108,4%

100,0%

       

Verdiende premie eigen rekening

[C]

341.464

357.424

354.022

323.680

295.229

Schade eigen rekening in verhouding tot [C]

[D]

61,8%

69,2%

68,0%

67,9%

69,5%

Acquisitiekosten in verhouding tot [C]

[E]

15,0%

15,9%

16,8%

18,7%

16,7%

Beheers- en personeelskosten in verhouding tot [C]

[F]

15,6%

10,8%

9,8%

10,6%

12,6%

Combined ratio (D+E+F)

 

92,4%

95,9%

94,6%

97,2%

98,8%

       

SCR Ratio N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

 

187%

176%

190%

188%

186%

       

Technische voorzieningen

 

389.691

381.109

359.070

349.074

334.031

In procenten van de verdiende premie eigen rekening

 

114,1%

106,6%

101,4%

107,8%

113,1%

       
       

Financieringsactiviteiten (in duizenden euro's)

 

2019

2018

2017

2016

2015

Uitstaande financieringen*

 

343.828

262.351

197.724

127.569

84.535

Resultaat in procenten van uitstaande financieringen

 

0,8%

0,5%

0,1%

0,1%

0,2%

*Uitstaande financieringen betreft de som van vorderingen uit hoofde van financial lease en de boekwaarde van de vervoermiddelen.

       
       

Data-activiteiten (in duizenden euro's)

 

2019

2018

2017

2016

2015

Omzet data-activiteiten

 

27.916

29.035

26.353

-

-