Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2019

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Eliminaties

Totaal 2019

Totaal 2018

        

Resultaat technische rekening

36.221

-

-

-

-

36.221

14.206

        

Resultaat overige beleggingen

4.775

-80

-382

195

-1.271

3.237

-1

        

Niet-verzekeringstechnische activiteiten

       

Omzet

419

88.182

27.916

-

-1.692

114.825

97.864

Kostprijs van de omzet

-13

-78.577

-8.611

-

2.963

-84.238

-72.714

Beheerskosten

-201

-6.939

-21.817

-

-

-28.957

-26.553

Overige baten en lasten

-

-

128

-

-

128

50

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

205

2.666

-2.384

-

1.271

1.758

-1.353

        

Andere lasten

-

-

-

-

-

-

-10.000

        

Resultaat voor belastingen

41.201

2.586

-2.766

195

-

41.216

2.852

        

Belastingen

-9.898

-646

595

-49

-

-9.998

439

Resultaat aandeel derden

-

-

-

1.026

-

1.026

1.286

        

Resultaat na belastingen

31.303

1.940

-2.171

1.172

-

32.244

4.577