Solvabiliteit

Als gevolg van het vervallen van het groepstoezicht is Bovemij niet gehouden de solvabiliteitsratio voor Bovemij als groep te rapporteren. De opgenomen solvabiliteitscijfers hebben daarom betrekking op de onder toezicht staande verzekeringsonderneming N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. De hieronder opgenomen solvabiliteitsvereisten zijn gebaseerd op Solvency II-grondslagen. In de berekening van de solvabiliteit wordt rekening gehouden met alle voor N.V. Schadeverzekering-Maatschappij relevant geachte risico’s.

(in miljoenen euro's)

%

2019

2018

Wettelijk vereist

100%

104,8

101,0

Intern vastgesteld minimumniveau

130%

136,2

131,3

Intern vastgesteld vereiste niveau

150%

157,1

151,5

Intern vastgesteld streefniveau (appetite)

170%

178,1

171,7

Aanwezige solvabiliteit

 

195,9

177,4

Solvabiliteitsratio

 

187%

176%