Vooruitblik: succes door samenwerking

Bovemij, BOVAG en de mobiliteitsbranche staan samen voor mooie maar zeer uitdagende jaren. Wij denken dat deze uitdagingen door intensieve samenwerking omgezet kunnen worden in kansen, voor Bovemij en voor de branche. Samen hebben we alle kracht en de middelen die daarvoor nodig zijn. Samen kunnen wij mobiliteit leveren, verzekeren, financieren en servicen. En misschien nog belangrijker: dat kunnen we op een persoonlijke en betrouwbare wijze, wat onze klanten waarderen. Een belangrijk onderdeel van de oplossing is onze gezamenlijke aanwezigheid in de digitale wereld. De eerste stappen die we daar hebben gezet met viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl (mijnOndernemerportaal.nl) smaken naar meer. Laten we daar samen een succes van maken! 

Op het moment van schrijven bevinden we ons midden in de wereldwijde coronacrisis. Zonder de financiële gevolgen en de risico’s nu al goed in te kunnen schatten, weten we al wel dat de crisis heeft geleid tot een zeer forse teruggang van de financiële markten. De gevolgen van de crisis zullen gevoeld worden. Het is nog te vroeg om hier een goede schatting van te kunnen maken. Bovemij is goed gekapitaliseerd en stelt alles in het werk om alle risico’s zo goed als mogelijk te pareren. Al onze mensen zijn ervan doordrongen dat in een tijd als deze het coöperatieve karakter van ons bedrijf meer dan ooit getoond zal moeten worden. Samen zijn wij in staat ook deze crisis te overwinnen. Onze klanten kunnen op ons rekenen! Zo kwamen we met een pakket hulpmaatregelen op een drietal gebieden (online, liquiditeit en juridische bijstand) om onze klanten te ondersteunen. We zijn blij het goede resultaat over 2019 direct voor een deel aan te kunnen wenden om de branche te kunnen helpen. Bovemij zal een uiterste krachtinspanning doen om onze klanten waar we kunnen te helpen.

Door de coronacrisis is het moeilijk in te schatten wat de bedrijfsmatige en consumentenverzekeringen in 2020 gaan doen. We weten wel dat de sanering van de volmacht- en inkomensportefeuille (voor zover branchevreemd) zal doorzetten. 2019 was voor Bovemij een uniek jaar waarin het hoogste resultaat in de geschiedenis van Bovemij werd behaald. Voor 2020 verwacht Bovemij een afname van het resultaat ten opzichte van het resultaat dat in 2019 werd behaald. De financieringsportefeuille zal naar verwachting in 2020 verder toenemen. De financiering met vreemd vermogen voor deze verwachte groei is reeds zekergesteld. Om de verwachte groei te kunnen bewerkstelligen, zal de personeelsbezetting in 2020 naar verwachting ook toenemen. Het komend jaar wordt in nauwe samenwerking met BOVAG vol ingezet op en geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de portalenstrategie via onze branchewinkels viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl (mijnOndernemersportaal.nl). De combinatie van deze twee portalen in combinatie met het verzekerings-, data- en financieringsbedrijf, biedt Bovemij en de branche een unieke kans voor verdere groei en rendement.