Duurzaam ondernemen

We willen als Bovemij een bedrijf zijn dat bijdraagt aan de maatschappij. Een bedrijf dat een duidelijke visie heeft op duurzaam ondernemen en daar mooie stappen in zet. Een bedrijf – in het kort - dat ertoe doet. Alleen dan zijn we een verantwoord lid van de samenleving. Die duurzame manier van ondernemen heeft als prettige bijkomstigheid dat we daardoor een aantrekkelijk bedrijf zijn. Voor klanten, die graag zaken met ons doen. Voor medewerkers, die graag bij ons werken. En voor nieuwe medewerkers, die graag bij ons willen komen werken.

Vier studenten van de minor Betekenisvol Ondernemen aan de Avans Hogeschool hebben afgelopen jaar binnen ons bedrijf onderzoek gedaan hoe wij nog betekenisvoller kunnen ondernemen. Hun belangrijkste advies was dat wij keuzes zullen moeten durven maken die op de korte termijn pijn doen. 

Terugblik 

In 2019 hebben we te weinig stappen kunnen zetten op duurzaamheidsgebied doordat onze tijd en energie in andere zaken is gaan zitten. Het thema duurzaamheid heeft niet onze topprioriteit gehad. We zitten met ons bedrijf in een transitiefase: in 2019 kreeg onze portalenstrategie gestalte, hadden we te kampen met actiepunten die uit het onderzoek naar compliance-issues naar voren kwamen en had de gewijzigde interne governance veel impact. Dat betekent gelukkig niet dat we in 2019 helemaal niets op het gebied van duurzaamheid deden.

Zo hebben we eind 2019 besloten om niet langer in aandelenfondsen te beleggen die geen concreet Environment Sustainable Governance-beleid hanteren bij het beheren van hun portefeuille. Daarmee sluiten we beleggingen uit in bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie en in de tabaksindustrie, alsmede in bedrijven die onvoldoende bijdragen aan de Global Impact doelstellingen van de Verenigde Naties. Een aantal aandelenfondsen zijn om deze reden verkocht en wij hebben het vermogen herbelegd binnen het kader van onze nieuwe eisen aan ons beleggingsbeleid. 

Daarnaast hebben we ook in 2019 verder duurzaam geïnvesteerd in onze panden. We hebben de conventionele verlichting in het kantoor aan het Takenhofplein 1 omgezet naar energiezuinige verlichting. In datzelfde pand hebben we ook de buitenverlichting aangepast voor LED en het platdak vervangen en van maximale isolering voorzien. Op Takenhofplein 2 hebben we de conventionele CV-ketels vervangen door HR-ketels. op Takenhofplein 3 hebben WE de stoombevochtigers vervangen door ultrasoon-bevochtigers, wat beter is voor het milieu.

Vooruitblik 

We zijn voornemens om het thema duurzaamheid in 2020 een serieuze plek binnen onze organisatie te geven. We willen nadenken over de vraag wat duurzaamheid voor ons betekent. Wat we willen met duurzaamheid. En hoe wij als Bovemij een bijdrage kunnen leveren om die branche te helpen bij de transitie naar een meer duurzame branche. Hoe kunnen wij als Bovemij ondernemers in de mobiliteitsbranche helpen om duurzamer te ondernemen? En welke rol willen we daarin spelen?