5. Overlopende activa

Overlopende acquisitiekosten

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Ongevallen en ziekte

1.151

2.842

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

2.024

1.671

Casco

15.120

14.034

Brand en andere schade aan goederen

284

284

Overige branches

678

1.786

 

19.257

20.617

Overige overlopende activa

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Toekomstige termijnen te factureren verzekeringspremie

28.569

26.759

Te ontvangen rente

-

109

Overige overlopende activa

1.802

1.212

 

30.371

28.080

De overige overlopende activa hebben een overwegend kortlopend karakter.