Onze strategie

Zonder een duidelijke stip aan de horizon is het lastig bouwen. Voor ons is die stip heel duidelijk. Wij werken er iedere dag aan om steeds weer een stap dichterbij het verbinden van de ruim 10 miljoen Nederlandse mobiliteitsconsumenten met de ruim 10.000 Nederlandse mobiliteitsbedrijven te komen. Het is daarbij ons doel de mobiliteitsbedrijven te ondersteunen bij het ondernemen en consumenten te ondersteunen bij hun zoektocht naar betrouwbare mobiliteit.

De wereld van Bovemij is een unieke. Bovemij bevindt zich op het kruispunt tussen ondernemer en consument. We beschikken over de historie en de data om de koppeling tussen ondernemer en consument op een efficiënte wijze te maken waardoor voor beide toegevoegde waarde ontstaat. Dit zal op een duurzame en betrouwbare wijze moeten gebeuren. En liefst op maat. Daartoe hebben BOVAG en Bovemij de handen ineengeslagen. Bovemij is sinds jaar en dag de betrouwbare financiële en datadienstverlener van de branche. Het BOVAG-merk levert al 90 jaar een duidelijke meerwaarde op het gebied van betrouwbaarheid en wordt positief beoordeeld door consumenten. Door bundeling van de krachten van BOVAG en Bovemij ontstaat een unieke combinatie op de Nederlandse markt. 

Bovemij zal de ondernemer blijven ondersteunen door middel van op maat gemaakte verzekerings-, financierings- en data-oplossingen. Tegelijkertijd wordt samen met de ondernemers gewerkt aan de beste mobiliteitsoplossingen voor de consument. Distributie van de B2B-oplossingen voor de branche verloopt naast direct face-to-face meer en meer via viaBovemij.nl (mijnOndernemersportaal.nl). Wij zullen al onze klanten en ook alle BOVAG-leden toegang geven tot dit portaal.

Distributie van consumentenoplossingen verloopt via de mobiliteitsbedrijven maar meer en meer ook via viaBOVAG.nl. De consument oriënteert zich niet alleen meer via het internet, maar is ook steeds meer bereid tot transacties via het internet. Ook voor mobiliteit! Meer dan driekwart van alle verbindingen wordt gelegd via de smartphone, niet langer via desktop en zeker niet meer fysiek. De strijd om de klant vindt online plaats. De krachten die zich daar ontwikkelen zijn fors. Grote spelers, veelal van buiten de traditionele branche, eigenen zich een steeds groter deel van dit speelveld toe.

ViaBOVAG.nl is als brancheplatform uitstekend gepositioneerd om de positie van de branche als betrouwbare en persoonlijke mobiliteitspartner van de mobiliteitsconsument te kunnen claimen. ViaBOVAG.nl functioneert als verbinder, niet als producent of leverancier. Om deze strategie te kunnen realiseren is ook het unieke gebruik van data - en met name data-intelligentie - cruciaal. Samen beschikken we over alle vormen van relevante data die nodig zijn. Denk aan consumentendata, mobiliteitsdata en retaildata. Het goed inzetten en combineren van deze verschillende vormen van mobiliteitsdata is dan ook een van de strategische routes van Bovemij, voortbouwend op de jarenlange expertise die is opgedaan in de verschillende onderdelen van het bedrijf, in het bijzonder bij RDC. De kracht en de toegevoegde waarde zit in de verbindingen. Het netwerk is daarbij de versneller.