60 jaar Bovemij

Het verhaal van Bovemij is het verhaal van de mobiliteitsbranche. Want 60 jaar na de oprichting staat het belang van mobiliteitsbedrijven bij Bovemij nog altijd voorop.

We zijn inmiddels veel meer dan een verzekeraar: wij zijn de partner van de mobiliteitsbranche. Wij helpen onze klanten met onze verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC).

Ageeth Bakker (CFRO) & Hans Coffeng (CEO)

Ons verhaal is het verhaal van de  mobiliteitsbranche. Al 60 jaar zijn we een  vertrouwd partner en werkgever
in de mobiliteitsbranche. En nog altijd staat het belang van mobiliteitsbedrijven bij Bovemij voorop. Door onze kennis en ervaring hebben wij inzichten die niemand in Nederland heeft. Inzichten waarmee we zowel de mobiliteitsbranche als de consument vooruithelpen. Zo gaan we samen vooruit!

Raad van Bestuur Bovemij N.V.

Onze resultaten in 2023

Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, behaalt over 2023 een negatief resultaat van € 15,6 miljoen. De omzet is ten opzichte van het voorgaande jaar op peil gebleven. Het resultaat uit operationele bedrijfsvoering staat aanhoudend onder druk door brede marktontwikkelingen, waaronder de hoge inflatie die zowel van invloed is op de materiële schadelast als op letselschades, een toename in diefstal van elektrische fietsen en hogere externe personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt.

De inflatie raakt niet alleen de schadelast van het afgelopen boekjaar, maar ook schades die nog niet zijn afgehandeld en op de balans staan. Hierdoor was een extra eenmalige ophoging van de schadevoorziening met € 18 miljoen nodig. Een sterk beleggingsresultaat (€ 19,3 miljoen) heeft het negatieve resultaat uit bedrijfsvoering niet kunnen compenseren.

Bekijk al onze financiële resultaten over 2023 hier.

Onze strategie

In 2023 heeft Bovemij haar strategie verder vernieuwd. Wij gaan ons volledig richten op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC). Tegelijkertijd gaan we de dienstverlening aan klanten voor deze productgroepen verder verbeteren en digitaliseren. Daarmee neemt Bovemij afscheid van haar platformstrategie, waarin de digitale platforms viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl leidend waren, en van het bedrijfsonderdeel Financieringen. 

Onze medewerkers

Bovemij heeft een uitdagend jaar achter de rug. Maar ook een jaar waarin we duidelijke en doeltreffende maatregelen hebben genomen om komend jaar het tij te keren, om ook de volgende 60 jaar relevant te blijven als de partner voor de mobiliteitsbranche. Onze medewerkers spelen daar een voorname rol in.