Voorwoord

Sinds enkele jaren maken we gebruik van onze pay off 'Samen vooruit'. Dat is niet voor niets. Want alleen samen met BOVAG en haar leden kunnen we ervoor zorgen dat we de mobiliteitsbranche sterk houden. 

Bovemij is in transitie

Waar we vroeger alleen een bedrijfsverzekeraar in de mobiliteitsbranche waren, verkopen we via onze zakelijke klanten inmiddels ook particuliere verzekeringen, hebben we een financieringsbedrijf en bieden we ook data-oplossingen. We helpen bedrijven niet alleen zorgeloos te ondernemen maar ook succesvol te ondernemen. Om die missie te kunnen bewerkstelligen, richten we ons, in samenwerking met onze zakelijke klanten, ook op consumenten. Want onze zakelijke klanten kunnen alleen succesvol ondernemen wanneer zij particuliere klanten hebben.

Terugkijkend naar 2018 zijn we blij te kunnen vaststellen dat we de samenwerking met BOVAG en haar leden steeds meer in concrete resultaten weten om te zetten. 2018 was voor ons namelijk het jaar van de lancering van mijnOndernemersportaal.nl en viaBOVAG.nl, de twee nieuwe winkels van en voor de branche die we samen met BOVAG én de BOVAG-leden hebben opgezet en die als doel hebben om onze klanten te helpen om succesvol te ondernemen. Doel van viaBOVAG.nl is ervoor te zorgen dat consumenten via het online kanaal terecht komen bij de BOVAG-leden. Consumenten kunnen op viaBOVAG.nl terecht voor betrouwbare mobiliteit, altijd en voor iedereen.

MijnOndernemersportaal.nl helpt mobiliteitsbedrijven om succesvol te ondernemen door alles te bieden wat zij nodig hebben. Ondernemers kunnen er onder meer gebruik maken van een door ons gecreëerd voorspellend model dat de klantendatabase van het BOVAG-bedrijf matcht met externe data, om vervolgens te kunnen voorspellen welke bestaande klant op zoek is naar welke specifieke auto uit de huidige voorraad van het betreffende bedrijf.

ViaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl hebben beide als doel om de mobiliteitsbranche sterk te houden. Als onderdeel van BOVAG is dat namelijk waarom wij bestaan. Om dat doel te kunnen bereiken, is het belangrijk dat we dat vanuit een duurzaam perspectief doen. Bijdragen aan de continuïteit en stabiliteit van de branche en aan talentontwikkeling van onze medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. We willen een verantwoord lid van de samenleving zijn.

Bovemij is in beweging

Om een bedrijf te zijn dat klaar is voor de toekomst, is het belangrijk de basis goed op orde te hebben. Eind 2018 werden wij opgeschrikt door de interne melding dat er binnen het verzekeringsbedrijf van Bovemij complianceregels zouden zijn overtreden. Onze Raden van Commissarissen besloten tot een extern, onafhankelijk onderzoek door een gespecialiseerd kantoor, dat vaststelde dat er in het verleden inderdaad regels zijn overtreden. We hebben – vooruitlopend op definitieve uitkomst van het onderzoek - al versneld de nodige maatregelen genomen. Ons verbeterplan heeft als eerste doel ervoor te zorgen dat we ons binnen Bovemij volledig bewust zijn van de regels waar wij ons als organisatie aan moeten houden. Ter ondersteuning verhelderen we onze protocollen, procedures en bevoegdheden en verzwaren we de tweede- en derdelijnsfuncties.

Hoewel we geschrokken zijn en dit ons heeft geraakt, zien we dit ook als een mogelijkheid om versneld te professionaliseren. Wij zijn vol vertrouwen dat de verbetermaatregelen op relatief korte termijn zullen leiden tot de noodzakelijke organisatorische aanpassingen en daarmee ook bijdragen aan een verbeterd bedrijf en een snel herstel van vertrouwen.

Samen vooruit! 

We staan in 2019 voor mooie, maar grote uitdagingen. Dit alles vraagt flexibiliteit, de wil om te veranderen en doortastendheid van ons. Onze interne besturing, onze werkwijze en onze cultuur zullen hierop aan moeten sluiten. Intern hebben we een versnelde professionaliseringsslag ingezet door onze protocollen en procedures tegen het licht te houden en aan te scherpen. Tegelijkertijd is het van belang dat we onze blik naar buiten houden. We zijn een bedrijf dat nauw samenwerkt met haar klanten en zich kenmerkt door korte lijnen en snel kunnen schakelen. Dat moet te allen tijde zo blijven.

We zijn trots op de stappen die we afgelopen jaar gezet hebben en vol vertrouwen dat we ook in 2019 al deze uitdagingen omzetten in kansen. Dat doen we samen met onze stakeholders: de branche, onze aandeelhouders, BOVAG, onze klanten, onze leveranciers en onze medewerkers. Samen vooruit!

René Leander
Renate Leander 
Herman Hein Roozen