Onze strategie

Waar we in 1963 begonnen als de BOVAG Verzekeringsmaatschappij zijn we anno nu dé financieel en datadienstverlener in mobiliteit. Met die transformatie spelen we in op de veranderende wereld om ons heen; we passen ons aan om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. We helpen onze klanten - ondernemers in mobiliteit - om succesvol te ondernemen.

Verbinding van het BOVAG-mobiliteitsnetwerk 

2018 is voor ons het jaar geweest van de lancering van onze twee portalen: viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. Wij noemen beide platforms graag onze winkels. In onze twee winkels vind je alles dat wordt geleverd door BOVAG en Bovemij en de bij ons aangesloten mobiliteitsbedrijven.

  • Op mijnOndernemersportaal.nl komt alles wat BOVAG en Bovemij aan mobiliteitsbedrijven leveren om succesvol te kunnen ondernemen: van en voor de branche.

  • Op viaBOVAG.nl komt alles wat mobiliteitsconsumenten nodig hebben: altijd betrouwbaar geleverd door BOVAG-bedrijven. 

MijnOndernemersportaal.nl

MijnOndernemersportaal.nl is het online platform voor onze zakelijke klanten waar we via data kansen creëren voor onze ondernemers. Door data kunnen we op mijnOndernemersportaal.nl bijvoorbeeld met een hoge mate van zekerheid voorspellen welke klant wanneer toe is aan wat voor soort nieuwe auto. Verder laten we ondernemers zien wat hun APK-marktaandeel is én waar in hun directe omgeving de grootste potentie aanwezig is om het APK-marktaandeel te vergroten. En mijnOndernemersportaal.nl geeft het mobiliteitsbedrijf een integraal overzicht van alle verzekerings-, financierings- en data-oplossingen die Bovemij hem kan bieden. MijnOndernemersportaal.nl is voor al onze meer dan 6.000 mobiliteitsbedrijven beschikbaar.

ViaBOVAG.nl

ViaBOVAG.nl is het mobiliteitsportaal van en voor BOVAG-bedrijven. Het platform - dat samen met BOVAG is opgezet - is er op nadrukkelijk verzoek van BOVAG-leden gekomen. Zij gaven aan behoefte te hebben aan een eigen occasionportaal om zelf meer regie te kunnen voeren. 

De consument is het uitgangspunt op viaBOVAG.nl; hij is het beginstadium van waaruit we moeten denken. Want zonder consumenten hebben niet alleen wij, maar ook onze zakelijke klanten, geen bestaansrecht. 

Het portaal is in 2018 gestart als het auto-occasionportaal van de branche. Op viaBOVAG.nl staan uitsluitend auto’s die met de zekerheden van BOVAG worden verkocht: de auto’s hebben de BOVAG Garantie en zijn binnen twee weken om te ruilen. En natuurlijk bieden we transparante informatie en heldere all-in prijzen. De auto’s op onze site zijn dus volledig te vertrouwen.

Ons uiteindelijke doel is om van viaBOVAG.nl een breed mobiliteitsplatform te maken waar consumenten terecht kunnen voor alle verschillende soorten vervoersmiddelen die onze klanten in huis hebben. Van auto tot caravan, van fiets tot aanhangwagen: als er maar een wiel onder zit. In 2019 koppelen wij onze verzekerings- en financieringsproducten aan het portaal. 

De start is voorspoedig gegaan. Vooral dankzij de uitstekende samenwerking met onze klanten en met BOVAG. Bij alles dat op de portalen wordt ontwikkeld worden onze klanten actief betrokken. Sterker nog: er komt niets op zonder groen licht vooraf van deze klanten. Op deze wijze proberen we te garanderen dat de winkels altijd dienstbaar zijn en blijven aan de branche!

Samenwerking tussen portalen

Beide winkels werken nauw samen – met elkaar en met de branche - om ervoor te zorgen dat bedrijven en consumenten zo optimaal mogelijk kunnen worden bediend. Om extra meerwaarde te creëren wordt ook steeds meer geïnvesteerd in data-intelligentie. Dit leidt tot nieuwe en betere oplossingen die vervolgens weer via de beide portalen ter beschikking worden gesteld aan de branche.

ViaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl zijn deels ook een antwoord van de branche op het alsmaar groter wordende machtsblok van de grote platforms die een steeds groter deel van de marge uit de keten wegtrekken. Deze beweging zal naar verwachting ook de komende jaren doorzetten. Consumenten winkelen bij voorkeur (eerst) digitaal om vervolgens eventueel nog de levering via de fysieke winkels te laten lopen. De markt voor digitaal winkelen wordt gedomineerd door grote spelers. Ook op het gebied van mobiliteit versnelt deze ontwikkeling zich. Bovemij en BOVAG willen op deze wijze de branche verbinden om de Nederlandse mobiliteitsconsument een goed, kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar alternatief te kunnen bieden.

BOVAG staat voor betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid wordt door de Nederlander steevast hoog gewaardeerd. De BOVAG-leden zijn onze klanten. Mede om die reden hebben we ervoor gekozen viaBOVAG.nl te positioneren onder de BOVAG-naam. Zodat de meerwaarde van zowel Bovemij, BOVAG als de branche samenkomen in één grote mobiliteitswinkel: viaBOVAG.nl. Op verzoek van een aantal BOVAG-bedrijven zijn we gestart met het inrichten van een occassionportaal, volledig gericht op de consument die de waarden kwaliteit, betrouwbaarheid en garantie op plaats 1, 2 en 3 heeft staan.

BOVAG en Bovemij hebben zich langjarig gecommitteerd aan de uitbouw van deze winkel. Uiteindelijk is het doel om de Nederlandse consument bij alles op het gebied van mobiliteit te bewegen naar viaBOVAG.nl. En vanaf daar naar de aangesloten BOVAG-bedrijven. Daartoe zal het aanbod de komende jaren worden uitgebouwd naar alles dat wordt aangeboden door BOVAG-leden, met volledige support door BOVAG en Bovemij. In mijnOndernemersportaal.nl zal op dezelfde wijze voor alle bedrijven het aanbod van BOVAG en Bovemij voor alle BOVAG-leden worden ontsloten.

Integrale dienstverlening

Bovemij levert verzekerings-, financierings- en data-oplossingen in mobiliteit. Met onze verzekeringsoplossingen bieden we ondernemers, bedrijven en hun werknemers en klanten op maat gemaakte verzekeringen. Onze financieringsoplossingen zorgen voor financiering en administratief gemak bij BOVAG-(lease)bedrijven. Onze data-oplossingen en internetplatforms zijn erop gericht om consumenten op een volledig transparante, betrouwbare en dus heldere manier te binden aan en te behouden voor het netwerk. En om ondernemers digitaal te ondersteunen in hun contact met de klant. Bovemij zet ook de komende jaren in op een stevige groei van deze integrale dienstverlening.

Data essentieel

Om de branche op een efficiënte en gerichte wijze te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat de verschillende pijlers van Bovemij - Verzekeringen, Financieringen en Data - en de beide portalen nauw met elkaar samenwerken. In het bijzonder speelt RDC hierbij een grote rol. Het bedrijf richt zich als de dataspecialist van de branche de komende jaren meer en meer op verwerking van mobiliteitsdata en het ter beschikking stellen daarvan aan de branche op een wijze die de mobiliteitsbedrijven ondersteunt.

Om gebruik te kunnen maken van de data moet worden voldaan aan alle hiervoor geldende eisen en regelgeving. Ook daarom is het van belang onze krachten te bundelen, zodat de hiervoor benodigde resources op een efficiënte wijze, volledig compliant kunnen functioneren. De data moeten ook altijd en overal tijdig en integer beschikbaar zijn. De verschillende onderdelen in de branche worden stap voor stap meer met elkaar en met de consument verbonden. Dit alles is niet mogelijk als ieder onderdeel dit zelfstandig zou moeten organiseren.

Op weg naar een volledig mobiliteitsaanbod voor de consument

Het is ons doel om onze financiële en data-dienstverlening zodanig af te stemmen op onze klanten en de branche dat de gehele mobiliteitsketen hiervan profiteert. Van de eerste zoektocht op internet tot aan de laatste servicebeurt! Samen met onze klanten zijn wij in staat alle benodigde onderdelen in de keten te leveren: we verzekeren, financieren en onderhouden. En dat alles op een persoonlijke, efficiënte, klantgerichte wijze. Dit is niet mogelijk zonder intensieve samenwerking en een goede aanwezigheid op internet.