11. Schulden

Schulden aan kredietinstellingen

(in duizenden euro's)

2018

2017

Stand per 1 januari

78.571

49.568

Opgenomen

89.652

47.099

Afgelost

-37.578

-18.096

Stand per 31 december

130.645

78.571

De schulden aan kredietinstellingen ten bedrage van € 130.645.000,- (2017: € 78.571.000,-) betreffen de aangetrokken financieringen ten behoeve van de financiering van autolease-activiteiten. Voor een bedrag van € 88.770.000,- bedraagt de looptijd van de financieringen tussen de een en de vier jaar. De maximale looptijd van schulden aan kredietinstellingen is vier jaar. Het rentepercentage over de schulden aan kredietinstellingen bedraagt tussen de 1,4% en 1,6%.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Assurantiebelasting

4.738

2.533

Sociale lasten

2.450

2.208

Totaal

7.188

4.741

Overige schulden

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Crediteuren

17.229

16.825

Overige schulden

660

794

Totaal

17.889

17.619

De overige schulden hebben een overwegend kortlopend karakter.