4. Overige activa

Materiële vaste activa

(in duizenden euro's)

Kantoor- inventaris

Informatie- verwerkende systemen

Vervoer- middelen

Totaal 2018

Totaal 2017

Stand per 1 januari

     

Aanschaffingskosten

8.371

5.468

26.585

40.424

46.077

Afschrijvingen

-6.701

-3.744

-6.610

-17.055

-22.322

 

1.670

1.724

19.975

23.369

23.755

      

Mutaties in de boekwaarde

     

Investeringen

675

351

10.432

11.458

15.726

Afschrijvingen

-410

-651

-7.179

-8.240

-6.466

Desinvesteringen

-1.035

-732

-5.932

-7.699

-21.379

Afschrijvingen desinvesteringen

1.034

729

1.684

3.447

11.733

 

264

-303

-995

-1.034

-386

      

Stand per 31 december

     

Aanschaffingskosten

8.011

5.087

31.085

44.183

40.424

Afschrijvingen

-6.077

-3.666

-12.105

-21.848

-17.055

 

1.934

1.421

18.980

22.335

23.369

Liquide middelen

(in duizenden euro's)

2018

2017

ING Bank

20.418

21.438

ABN AMRO

61.628

60.988

Rabobank

51.933

29.104

Deutsche Bank

-

30.003

SNS Bank

30.000

15.008

BNP Paribas

50.017

50.005

Overige banken

266

708

Stand per 31 december

214.262

207.254

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap en zijn direct opeisbaar.