5. Overlopende activa

Overlopende acquisitiekosten

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Ongevallen en ziekte

2.842

5.384

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

1.269

1.364

Casco

14.436

15.759

Brand en andere schade aan goederen

284

293

Overige branches

1.786

2.058

 

20.617

24.858

Overige overlopende activa

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Toekomstige termijnen te factureren verzekeringspremie

26.759

23.488

Te ontvangen rente

109

262

Overige overlopende activa

1.212

703

 

28.080

24.453

De overige overlopende activa hebben een overwegend kortlopend karakter.