Technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2018

2017

    

Verdiende premie eigen rekening

13

  

Premies

   

-Bruto

 

375.645

369.007

-Aandeel herverzekeraars

 

20.224

19.763

  

355.421

349.244

    

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

2.941

5.561

-Aandeel herverzekeraars

 

938

783

  

2.003

4.778

    
  

357.424

354.022

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

 

-137

9.693

    

Schade eigen rekening

14

  

Schaden

   

-Bruto

 

239.272

246.682

-Aandeel herverzekeraars

 

15.883

20.590

  

223.389

226.092

    

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

17.670

13.029

-Aandeel herverzekeraars

 

-5.884

-1.139

  

23.554

14.168

    

Wijziging overige technische voorzieningen

 

488

606

    
  

247.431

240.866

    

Bedrijfskosten

15

  

Acquisitiekosten

 

55.045

54.737

Wijziging overlopende acquisitiekosten

 

4.192

7.080

Beheers- en personeelskosten

 

38.744

34.821

Provisie van herverzekeraar

 

-2.331

-2.277

  

95.650

94.361

    

Resultaat technische rekening

 

14.206

28.488