Bovemij bedankt

Eind 2018 is Hans Wittenberg met vroegpensioen gegaan. Hans nam afscheid van het personeel tijdens de voor hem zo kenmerkende kerstmarkt Kerstivemij. Hans heeft in al die jaren dat hij deel uitmaakte van de directie het bedrijf commercieel vorm gegeven en met name het verzekeringsbedrijf op de kaart gezet als bedrijf dat altijd dicht bij de klant staat. Datzelfde kan gezegd worden over Coen Post die in april 2019 terugtrad. Samen legden zij mede de basis voor de verdere groei en verbreding van ons bedrijf. We bedanken Hans Wittenberg en Coen Post voor hun enorme bijdrage aan de groei van ons bedrijf en wensen hen en hun familie een prachtig after-Bovemij-leven.

Wij bedanken daarnaast graag iedereen die het ons mogelijk heeft gemaakt alle uitdagingen in 2018 op te pakken om het bedrijf ook de komende jaren succesvol te laten zijn. Dit geldt in het bijzonder voor onze klanten, BOVAG-leden, BOVAG, partners, certificaathouders en alle medewerkers van Bovemij.

René Leander, Renate Leander en Herman Hein Roozen