Vooruitblik: succes door samenwerking

Bovemij, BOVAG en de mobiliteitsbranche staan samen voor mooie maar zeer uitdagende jaren. Wij denken dat deze uitdagingen door intensieve samenwerking omgezet kunnen worden in kansen, voor Bovemij en voor de branche. Samen hebben we alle kracht en de middelen die daarvoor nodig zijn. Samen kunnen wij mobiliteit leveren, verzekeren, financieren en servicen. En misschien nog belangrijker: we doen dit op een wijze die onze klanten waarderen: persoonlijk en betrouwbaar. Een belangrijk onderdeel van de oplossing is onze gezamenlijke aanwezigheid in de digitale wereld. De eerste stappen die we daar hebben gezet met viaBOVAG.nl en mijnOndernemerportaal.nl smaken naar meer. Laten we daar samen een succes van maken! 

Voor 2019 verwacht Bovemij een stijging van de omzet uit bedrijfsmatige en consumentenverzekeringen. De sanering van de volmacht- en inkomensportefeuille (voor zover branchevreemd) zal doorzetten. De financieringsportefeuille zal naar verwachting in hetzelfde tempo doorstijgen. De financiering met vreemd vermogen voor deze verwachte groei is in 2018 reeds zekergesteld. Om de verwachte groei te kunnen bewerkstelligen, zal de personeelsbezetting in 2019 naar verwachting ook toenemen. Het komend jaar wordt in nauwe samenwerking met BOVAG vol ingezet op en geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de portalenstrategie via onze branchewinkels viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. De combinatie van deze twee portalen in combinatie met het verzekerings-, data- en financieringsbedrijf, biedt Bovemij en de branche een unieke kans voor verdere groei en rendement.