Grondslagen voor consolidatie

De volgende deelnemingen zijn in de consolidatie betrokken:

Naam

Statutair gevestigd te

Aandeel

   

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Nijmegen

100%

Enra Verzekeringen B.V.

Grootebroek

100%

Quakel Assuradeuren B.V.

Alphen aan den Rijn

50%

Dealerdiensten Automotive B.V.

Velsen

100%

Bovemij Juridische Diensten B.V.

Nijmegen

100%

Combinatie Bovemij Mn Services B.V.

Rijswijk

50%

Bovemij Services B.V.

Nijmegen

100%

   

RDC Group B.V.

Amsterdam

100%

RDC inMotiv Nederland B.V.

Amsterdam

100%

InfoNavigator B.V.

Maarsbergen

100%

RDC Infobeheer B.V.

Amsterdam

100%

RDC inMotiv Belgium N.V.

Antwerpen

100%

Impact Software N.V.

Antwerpen

100%

   

Bovemij Financieringsmaatschappij B.V.

Nijmegen

100%

Care4Lease B.V.

Nijmegen

100%

Bovemij Finance B.V.

Nijmegen

100%

   

BOVAG Bovemij Platform B.V.

Nijmegen

50%

   

IsHelder B.V.

Nijmegen

100%

   

Bovemij Interne Diensten B.V.

Nijmegen

100%

De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij onderlinge schulden, vorderingen en transacties zijn geëlimineerd, evenals binnen de groep gerealiseerde resultaten. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

Bovemij N.V. en BOVAG Daisy B.V. zijn beiden voor 50% eigenaar van BOVAG Bovemij Platform B.V. De cijfers van deze vennootschap, zijn voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Het aandeel van BOVAG Daisy B.V. is in de jaarrekening verwerkt als 'aandeel derden'.

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep. Alle in de consolidatiekring betrokken deelnemingen zijn onderdeel van de fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting, met uitzondering van RDC Group B.V., BOVAG Bovemij Platform B.V., Combinatie Bovemij Mn Services B.V., Bovemij Services B.V. en Quakel Assuradeuren B.V. Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden onder normale marktvoorwaarden.