Onze organisatie

Bovemij wordt geleid door een Raad van Bestuur, die uit onderstaande personen bestaat.

Raad van Bestuur

 

R.P.A. (René) Leander

R.H.J. (Renate) Leander

H.H. (Herman Hein) Roozen

Functie

CEO

COO

CFO

Geslacht

Man

Vrouw

Man

Leeftijd

51

48

56

Nationaliteit

Nederlandse

Nederlandse

Nederlandse

In functie

2002

2014

2018

Relevante nevenfuncties

Commissaris Baker Tilly N.V.

  

Interne Diensten

Bovemij werkt met gecentraliseerde stafafdelingen: onze Interne Diensten. ICT, Human Resource Management (HRM), Facilitaire Zaken (FZ), Marketing & Productontwikkeling (MP&O) en Financiële Administratie (FA) zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de drie pijlers Verzekeringen, Financieringen en Data.

Verzekeringen

In 1963 zijn we opgericht als de bedrijfsverzekeraar van BOVAG: de BOvag VErzekeringsMaatschappIJ. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen bieden we niet alleen bedrijfsverzekeringen, maar ook verzekeringen voor de ondernemer en hun werknemers en (consumenten)verzekeringen voor de klanten van onze B2B-klanten. Zo helpen wij hen zorgeloos én succesvol ondernemen!

Directie Verzekeringen

Financieringen

Autoverkopen en marges staan al jaren onder druk. Het is voor BOVAG-leden dan ook meer dan ooit zaak om hun klanten aan zich te binden. Bovemij helpt haar klanten hierbij door samen met hen een eigen leasemaatschappij op te zetten, die te financieren en ook de volledige operatie en administratie af te handelen. Daarnaast kunnen onze klanten via ons hun klanten op een professionele en betrouwbare wijze een autofinanciering aanbieden. Op die manier verstevigen zij de relatie met hun klant nog verder. Het autobedrijf zorgt voor de aanvraag, wij voor het contract en de financiële afwikkeling. 

Directie Financieringen

Data

Onze dochter RDC ondersteunt het mobiliteitsnetwerk op het gebied van data-intelligentie en -diensten. Data vormen ook de ruggengraat van de portalen die we in 2018 gestart zijn. Met viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl zorgen we voor (digitale) verbinding tussen onze zakelijke klanten onderling en tussen ondernemers en hun particuliere klanten.

Directie Data

Sleutelfuncties

In een professionele organisatie waar hard wordt gewerkt aan de realisatie van (strategische) doelen is het van groot belang dat ook intern kritisch gekeken wordt naar de wijze waarop dit wordt gedaan. Intern en extern toezicht spelen daarbij een grote rol. In het bijzonder wordt dit ingevuld door de tweede- en ook derdelijns sleutelfuncties Risk Management, Actuariaat, Compliance en Internal Audit. Deze functies dragen bij aan de kwaliteit van de organisatie en toetsen alle volgens wet- en regelgeving benodigde facetten van onze bedrijfsvoering. Ook rapporteren zij hierover, zowel intern (aan de Raad van Bestuur en Raden van Commissarissen) als extern (aan De Nederlandsche Bank). Het is van belang dat deze functies voor alle onderdelen van het bedrijf goed zijn ingevuld en ook voldoende zichtbaar zijn. Om die reden wordt gewerkt aan een verdere versteviging van deze functies.