Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2018

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Eliminaties

Totaal 2018

Totaal 2017

        

Resultaat technische rekening

14.206

-

-

-

-

14.206

28.488

        

Resultaat overige beleggingen

1.223

28

-112

95

-1.235

-1

3.909

        

Niet-verzekeringstechnische activiteiten

       

Omzet

355

69.403

29.035

-

-2.179

96.614

84.541

Kostprijs van de omzet

-17

-62.136

-12.725

-

3.414

-71.464

-61.057

Beheerskosten

-381

-5.972

-20.200

-

-

-26.553

-27.404

Overige baten en lasten

-

-

50

-

-

50

-749

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

-43

1.295

-3.840

-

1.235

-1.353

-4.669

        

Andere lasten

-9.475

-418

-107

-

-

-10.000

-

        

Resultaat voor belastingen

5.911

905

-4.059

95

-

2.852

27.728

        

Belastingen

-143

-226

831

-23

-

439

-6.191

Resultaat aandeel derden

-

-

-

1.286

-

1.286

-

        

Resultaat na belastingen

5.768

679

-3.228

1.358

-

4.577

21.537