9. Technische voorzieningen

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - bruto

  

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Ongevallen en ziekte

7.015

11.786

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

17.812

17.310

Casco

81.693

80.579

Brand en andere schade aan goederen

1.307

1.393

Overige branches

8.003

7.703

 

115.830

118.771

   

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - aandeel herverzekeraars

  

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Ongevallen en ziekte

847

1.580

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

2.554

2.656

Casco

2.237

2.114

Brand en andere schade aan goederen

-1.321

-1.098

Overige branches

15

18

 

4.332

5.270

   

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - bruto

  

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Ongevallen en ziekte

90.487

86.699

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

158.677

143.600

Casco

27.119

26.657

Brand en andere schade aan goederen

13.515

14.221

Overige branches

14.470

15.421

 

304.268

286.598

Onder de brutoschadevoorziening is voor € 2.043.000,- (2017: € 2.713.000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - aandeel herverzekeraars

  

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Ongevallen en ziekte

8.625

8.265

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

24.199

29.176

Casco

345

438

Brand en andere schade aan goederen

8.746

10.436

Overige branches

356

939

 

42.271

49.254

   

Overige technische voorzieningen

  

(in duizenden euro's)

31-12-2018

31-12-2017

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

5.607

5.087

Casco

2.502

2.520

Brand en andere schade aan goederen

341

363

Overige branches

263

255

 

8.713

8.225

Van de technische voorzieningen is een bedrag van € 181.058.000,- kortlopend (2017: € 144.331.000,-). De technische voorzieningen zijn actuarieel getoetst.

Verloopoverzicht technische voorzieningen

 

Premies

Schaden

Overige

(in duizenden euro's)

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Stand per 1 januari

113.501

118.279

237.344

223.176

8.225

7.619

Mutatie boekjaar

-2.003

-4.778

23.554

14.168

488

606

Stand per 31 december

111.498

113.501

260.898

237.344

8.713

8.225

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2018

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

Einde schadejaar

133.798

157.726

152.237

159.396

166.274

163.522

183.338

207.292

246.406

231.221

222.386

 

1 jaar later

140.711

167.870

166.760

172.139

173.353

180.382

197.563

227.442

272.629

249.265

  

2 jaar later

141.785

166.831

166.533

176.870

170.816

179.279

198.263

231.258

280.126

   

3 jaar later

139.700

165.351

168.805

175.803

171.428

180.744

198.503

232.460

    

4 jaar later

137.632

165.900

167.059

176.541

170.127

179.976

198.924

     

5 jaar later

137.106

165.683

167.496

175.206

172.159

179.364

      

6 jaar later

136.779

165.825

166.799

174.596

171.831

       

7 jaar later

136.945

164.321

166.344

175.176

        

8 jaar later

136.575

164.283

165.569

         

9 jaar later

136.635

163.974

          

10 jaar later

138.289

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2018

138.289

163.974

165.569

175.176

171.831

179.364

198.924

232.460

280.126

249.265

222.386

 

Cumulatief betaald ultimo 2018

132.488

159.780

159.689

168.157

164.724

164.847

174.861

203.623

228.687

203.799

121.917

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2018

5.801

4.194

5.880

7.019

7.107

14.517

24.063

28.837

51.439

45.466

100.469

294.792

Voorziening schadejaren voor 2008

         

9.476

Totale brutoschadevoorziening

         

304.268

Tegenover de negatieve uitloopresultaten van jaar min één, zijnde € 21.114.000,-, staat een verdiende premie van € 40.706.000,- op jaar min één in boekjaar 2018.

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2017

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Einde schadejaar

131.598

129.727

157.102

152.525

153.368

165.555

158.418

178.540

202.446

241.853

226.301

 

1 jaar later

131.918

136.640

167.246

166.760

166.111

172.792

179.839

196.987

226.066

271.494

  

2 jaar later

128.566

137.714

166.831

166.533

175.684

170.417

178.930

197.822

230.477

   

3 jaar later

130.285

139.700

165.351

168.805

175.548

171.106

180.434

198.148

    

4 jaar later

129.882

137.632

165.900

166.757

176.326

169.904

179.726

     

5 jaar later

130.960

137.106

165.552

167.211

175.058

171.939

      

6 jaar later

130.838

136.691

165.704

166.594

174.476

       

7 jaar later

130.387

136.862

164.236

166.201

        

8 jaar later

130.491

136.507

164.212

         

9 jaar later

130.783

136.574

          

10 jaar later

129.692

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2017

129.692

136.574

164.212

166.201

174.476

171.939

179.726

198.148

230.477

271.494

226.301

 

Cumulatief betaald ultimo 2017

123.652

132.159

158.817

158.971

166.669

161.891

162.731

169.784

196.130

212.268

125.122

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2017

6.040

4.415

5.395

7.230

7.807

10.048

16.995

28.364

34.347

59.226

101.179

281.046

Voorziening schadejaren voor 2007

         

5.552

Totale brutoschadevoorziening

         

286.598

Uitloopresultaten per branche

Ongevallen en ziekte

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

25.035

-1.814

22.599

622

Boekjaar -3

12.863

-503

11.848

512

Boekjaar -2

21.449

-5.353

19.097

-3.001

Boekjaar -1

27.352

-24.568

9.626

-6.842

Boekjaar

-

-29.405

27.317

 

Stand per 31 december

86.699

-61.643

90.487

-8.709

     

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

58.344

-11.514

48.908

-2.078

Boekjaar -3

19.420

-5.997

15.615

-2.192

Boekjaar -2

27.327

-8.427

23.798

-4.898

Boekjaar -1

38.509

-23.891

30.622

-16.004

Boekjaar

-

-22.686

39.734

 

Stand per 31 december

143.600

-72.515

158.677

-25.172

     

Casco

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

3.419

-590

2.710

119

Boekjaar -3

1.161

-321

968

-128

Boekjaar -2

2.729

-878

1.707

144

Boekjaar -1

19.348

-21.281

2.493

-4.426

Boekjaar

-

-57.440

19.241

 

Stand per 31 december

26.657

-80.510

27.119

-4.291

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

-36

5

-19

-12

Boekjaar -3

98

-81

38

-21

Boekjaar -2

5.498

-821

4.392

285

Boekjaar -1

8.661

-6.252

1.710

699

Boekjaar

-

-7.283

7.394

 

Stand per 31 december

14.221

-14.432

13.515

951

     

Overige branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

5.083

-854

3.859

370

Boekjaar -3

805

-591

367

-153

Boekjaar -2

2.222

-938

2.446

-1.162

Boekjaar -1

7.311

-2.686

1.015

3.610

Boekjaar

-

-5.103

6.783

 

Stand per 31 december

15.421

-10.172

14.470

2.665

     

Totaal alle branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

91.845

-14.767

78.057

-979

Boekjaar -3

34.347

-7.493

28.836

-1.982

Boekjaar -2

59.225

-16.417

51.440

-8.632

Boekjaar -1

101.181

-78.678

45.466

-22.963

Boekjaar

-

-121.917

100.469

 

Stand per 31 december

286.598

-239.272

304.268

-34.556

Tegenover de negatieve uitloopresultaten van jaar min één, zijnde € 21.114.000,-, staat een verdiende premie van € 40.706.000,- op jaar min één in boekjaar 2018.