Niet-technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2018

2017

    

Resultaat technische rekening

 

14.206

28.488

    

Beleggingsopbrengsten

16

  

Opbrengst gebouwen en terreinen

 

3.413

2.965

Opbrengst overige beleggingen

 

17

597

Ongerealiseerde winst op beleggingen

 

4.318

9.537

Gerealiseerde winst op beleggingen

 

2.035

2.949

  

9.783

16.048

    

Beleggingslasten

   

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

 

-2.645

-1.707

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

 

-7.234

-285

Gerealiseerd verlies op beleggingen

 

-42

-454

  

-9.921

-2.446

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening

 

137

-9.693

    

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

17

  

Omzet

 

96.614

84.541

Kostprijs van de omzet

 

71.464

61.057

  

25.150

23.484

Beheerskosten niet-verzekeringstechnisch

 

26.553

27.404

Overige baten en lasten

 

50

-749

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

 

-1.353

-4.669

    

Andere lasten

18

-10.000

-

    

Resultaat voor belastingen

 

2.852

27.728

    

Belastingen

19

439

-6.191

Resultaat aandeel derden

20

1.286

-

    

Resultaat na belastingen

 

4.577

21.537