17. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

2018(in duizenden euro's)

Bovemij Financierings- maatschappij

RDC

BOVAG Bovemij Platform

Helder

Bovemij Juridische Diensten

Holding en Bovemij Interne Diensten

Eliminaties

Totaal 2018

Omzet niet-verzekeringstechnische activiteiten

69.403

24.109

-

4.926

355

-

-2.179

96.614

Kostprijs v/d omzet niet-verzekeringstechnische activiteiten

62.136

6.743

990

4.991

18

-

-3.414

71.464

 

7.267

17.366

-990

-65

337

-

1.235

25.150

Beheerskosten niet-verzekeringstechnische activiteiten

5.972

17.715

2.288

197

381

-

-

26.553

Overige baten en lasten

-

50

-

-

-

-

-

50

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

1.295

-299

-3.278

-262

-44

-

1.235

-1.353

2017(in duizenden euro's)

Bovemij Financierings- maatschappij

RDC

BOVAG Bovemij Platform

Helder

Bovemij Juridische Diensten

Holding en Bovemij Interne Diensten

Eliminaties

Totaal 2017

Omzet niet-verzekeringstechnische activiteiten

57.938

23.946

-

2.407

408

-

-158

84.541

Kostprijs v/d omzet niet-verzekeringstechnische activiteiten

52.107

7.985

-

2.137

12

-

-1.184

61.057

 

5.831

15.961

-

270

396

-

1.026

23.484

Beheerskosten niet-verzekeringstechnische activiteiten

5.650

15.502

-

2.265

459

3.528

-

27.404

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

-749

-

-749

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

181

459

-

-1.995

-63

-4.277

1.026

-4.669