19. Effectieve belastingdruk

De effectieve belastingdruk is -15,4% (2017: 22,3%) en wijkt hiermee af van de nominale belastingdruk. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat in Nederland ultimo 2018 een wetswijziging is aangenomen waarmee het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd van 25,0% in 2019, naar 22,55% in 2020 en 20,5% vanaf 2021. Dit leidt tot een eenmalige vrijval uit de uitgestelde belastingverplichtingen van € 1.895.000,- welke in 2018 is verwerkt in het resultaat. Een andere oorzaak van de afwijkende effectieve belastingdruk is de fiscale vrijstelling van het resultaat deelnemingen.