16. Beleggingsopbrengsten en -lasten

De opbrengst terreinen en gebouwen betreft de huuropbrengst onder aftrek van kosten, alsmede de herwaardering op terreinen en gebouwen en overige terreinen en gebouwen zoals die zijn terug te vinden in de verloopoverzichten in de toelichting op geconsolideerde balans onder de kop beleggingen.

De ongerealiseerde winst op beleggingen en het ongerealiseerd verlies op beleggingen hangen samen met herwaarderingen op financiële beleggingen, zoals die zijn terug te vinden onder het verloop overige beleggingen.