Onze medewerkers

Bovemij is een bedrijf in transitie. Van verzekeraar werden we de financieel dienstverlener van de mobiliteitsbranche. Via mijnOndernemersportaal.nl en viaBOVAG.nl worden we nu zelfs een platformorganisatie. Deze transitie vergt veel van onze medewerkers. We verwachten dat zij ander gedrag vertonen dan we tien jaar terug van hen verwachtten. Willen wij als Bovemij mobiliteitsbedrijven echt helpen succesvol te ondernemen dan moeten we onze medewerkers daartoe in staat stellen.

Onze ervaring is dat medewerkers het liefst de dingen doen waar ze goed in zijn, die ze leuk vinden en die zichtbaar bijdragen aan de missie en strategie van Bovemij. Zo voelen medewerkers zich betrokken bij en eigenaar van hun werk. Eigenaarschap creëren gaat echter niet vanzelf. Eigenaarschap is daarom een centraal onderdeel van de organisatie-ontwikkelstrategie. In 2018 hebben we een aantal programma’s ingezet die onze medewerkers helpen om onze bedrijven te helpen succesvol te ondernemen.

Nieuw leiderschapskader

Om medewerkers in het werk eigenaarschap te kunnen laten pakken, hebben we een vervolg gegeven aan ons nieuwe leiderschapskader Leadership Intent. Alle leidinggevenden (directie, managers en coördinatoren) binnen de organisatie hebben deelgenomen aan dat programma. De kern van dit programma is om te komen van instructie naar dialoog. Leiders scheppen de kaders, medewerkers geven vervolgens aan wat ze van plan zijn om te gaan doen zonder dat een leidinggevende ze vertelt wat ze moeten doen. Door als leidinggevende duidelijk te zijn in wat je van een medewerker verwacht, kan een medewerker zelf invullen hoe deze zijn bijdrage levert. Wat Leadership Intent ons nu al heeft opgeleverd is dat de operationele plannen van afdelingen concreter zijn geworden, wat bijdraagt aan het inzicht en de onderlinge verbinding en samenwerking binnen Bovemij. 

Lean

Bovemij-medewerkers denken en ontwikkelen vanuit de toegevoegde waarde voor de klant door gebruik te maken van Lean als leidend principe. Door het toepassen van deze manier van werken is per bedrijfsonderdeel de bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen scherper neergezet. Daardoor zijn we bijvoorbeeld in staat de raakvlakken en daarmee samenwerking tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen beter te vinden. Dit doen we natuurlijk vanuit onze kernwaarden.

Profile Dynamics

Om de samenwerking met elkaar te verbeteren, hebben alle medewerkers door middel van de tool Profile Dynamics inzicht gekregen in hun drijfveren. Door de interne kennis en expertise van Profile Dynamics in te zetten, geven we medewerkers bij in- en doorstroom inzicht in wat hen motiveert en wat in het werk bij hun talent past. Met wie kan ik goed samenwerken? Welke stijl van leidinggeven of ontvangen past bij mij? Kan ik gemakkelijk omgaan met veranderingen? Zo weet ieder voor zich en van zijn collega wat iemand drijft in en rond het werk. Vanuit hetzelfde referentiekader met elkaar het gesprek aangaan over hoe jij in je werk staat en wat een ander van jou mag verwachten geeft naast een hoger rendement ook meer begrip. Zeker als je ook nog weet wat jij op dit vlak van je collega mag verwachten. Bijna 600 collega’s hebben dit traject inmiddels doorlopen. We merken dat zij sneller het gesprek voeren over de onderlinge samenwerking. En we hebben beter inzicht in de drijfveren van onze collega's, die samen onze cultuur bepalen. 

Bovemij Fit

Eigenaarschap gaat ook over je eigen verantwoordelijkheid nemen om fysiek en mentaal ‘fit’ te zijn. Bovemij heeft daarom al enkele jaren het Bovemij Fit-programma. Via dit programma kunnen alle medewerkers binnen Bovemij deelnemen aan Fit-activiteiten. In 2018 is er weer aandacht geweest voor gezonde voeding. Dat hoeft niet altijd ingewikkeld. Een lunchwandeling met bijbehorende gezonde voeding doet al wonderen. 85 collega’s hebben de wandelschoenen aangetrokken. Een ander hoogtepunt was de deelname van ongeveer 80 collega’s aan de Zevenheuvelennacht en -loop in Nijmegen. Ook de workshop over werkdruk die is georganiseerd in samenwerking met onze arbodienst was een groot succes. Door Bovemij Fit zijn onze collega's bewuster bezig met de ingrediënten die nodig zijn voor duurzame inzetbaarheid.