Kerncijfers

(in duizenden euro's)

 

2018

2017

2016

2015

2014

       

Brutopremies

      

Ongevallen en ziekte

 

86.832

91.877

87.204

77.545

65.139

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

 

96.677

93.052

81.851

73.734

69.993

Casco

 

149.512

141.405

127.625

121.275

117.577

Brand en andere schade aan goederen

 

22.654

22.707

20.201

18.492

17.079

Overige branches

 

19.970

19.966

18.675

18.488

22.286

Totaal brutopremies

 

375.645

369.007

335.556

309.534

292.074

In procenten ten opzichte van 2014

 

128,6%

126,3%

114,9%

106,0%

100,0%

       

Verdiende premie eigen rekening

[A]

357.424

354.022

323.680

295.229

276.024

Schade eigen rekening in verhouding tot [A]

[B]

69,2%

68,0%

67,9%

69,5%

66,9%

Acquisitiekosten in verhouding tot [A]

[C]

15,9%

16,8%

18,7%

16,7%

14,0%

Beheers- en personeelskosten in verhouding tot [A]

[D]

10,8%

9,8%

10,6%

12,6%

13,1%

Combined ratio (B+C+D)

 

95,9%

94,6%

97,2%

98,8%

94,0%

       

Resultaat voor belastingen (incl. aandeel derden)

 

4.138

27.728

17.502

15.503

24.888

       

Resultaat na belastingen

[E]

4.577

21.537

13.159

11.947

18.970

       

Eigen vermogen

[F]

172.166

174.100

158.965

151.128

148.370

Rentabiliteit eigen vermogen ([E] / [F])

 

2,7%

12,4%

8,3%

7,9%

12,8%

Dividend

 

3.662

6.511

3.968

3.581

8.477

       

SCR Ratio N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

 

176%

190%

188%

186%

186%

       

Technische voorzieningen

 

381.109

359.070

349.074

334.031

342.856

In procenten van de verdiende premie (netto)

 

106,6%

101,4%

107,8%

113,1%

124,2%

       

Beleggingen / liquiditeiten / schulden aan kredietinstellingen

 

227.219

276.198

322.045

337.779

360.613

Resultaat beleggingen

 

-138

13.602

10.360

11.749

7.828

Gemiddeld rendement beleggingen

 

-0,1%

4,5%

3,1%

3,4%

2,2%

       

Uitstaande financieringen

 

262.351

197.724

127.569

84.535

84.535