Strategische ontwikkelingen

Vorig jaar gaven wij aan dat 2018 een jaar zou worden met sterke tegenwind voor de automotive industrie en de financiële sector, en dus ook voor Bovemij. Een jaar van de dieseldiscussie, de gevolgen van de Brexit, het klimaatakkoord, de nieuwe emissie-testprocedure (WLTP) en zelfs de wereldwijde handelsoorlogen, gecombineerd met de lage rente en verder toenemende wet- en regelgeving. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling om goed te volgen is de enorme groei van private lease. Private lease is een vorm van rijden zonder bezit. In aanvang ging het nog om restpartijen van veelal A-segment auto’s maar inmiddels wordt private lease de norm, ook in het B en C-segment. De druk op het gebied van regelgeving en technologische ontwikkelingen op Bovemij en de druk op het gebied van merken, consumenten, techniek en distributie op de mobiliteitsketen en op onze klanten is fors.

Wij zien in deze ontwikkelingen een bevestiging van de noodzaak van de strategische keuze van Bovemij om te investeren in innovatie en verbreding. Door deze keuze komen wij meer en meer in een nieuwe omgeving (financieringen, data en platforms) met deels andere stakeholders die ook andere eisen stellen. Deze strategische innovatie vindt plaats in een landschap waar regelgeving jaar voor jaar wordt aangescherpt. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van Solvency II en de aangescherpte privacyregelingen. Om in deze complexere omgeving succesvol te kunnen zijn zal veel worden gevraagd op gebied van flexibiliteit en vooral ook samenwerking, intern en extern. Om die reden is door de Raad van Commissarissen in 2018 opnieuw veel aandacht besteed aan de afstemming van de strategische route van BOVAG op die van Bovemij. Beide routes zijn uitdagend en kennen een wederzijdse afhankelijkheid. Hoe logisch is het dan om ook op dit vlak intensieve samenwerking op te zoeken.

De ingezette strategische transitie van Bovemij vraagt de komende jaren focus en samenwerking om de benodigde investeringen te kunnen doen. Investeringen in efficiëntie, verbreding van dienstverlening (financieringen en data) en in distributie van onze producten: de nieuwe winkels van Bovemij en BOVAG, viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl.

Bovemij is de afgelopen jaren in staat gebleken de benodigde financiering van de groei en ontwikkeling van het bedrijf volledig uit eigen middelen te voldoen. Dit is ook de achterliggende gedachte van het strategisch plan. Door te kiezen voor interne financiering wordt een harde grens gesteld aan de mogelijke groei. De financieringseisen van groei in het verzekeringsbedrijf onder Solvency II zijn duidelijk afwijkend van die van financiering van groei in het financieringsbedrijf. In het data- en platformbedrijf worden relatief forse investeringen gevraagd die pas in een later stadium zullen leiden tot de benodigde opbrengsten. Gezonde financiering van het bedrijf is voor de Raad van Commissarissen een belangrijk aandachtspunt dat gezien de strategische ambities de komende tijd zeker extra aandacht zal vragen.

Platformstrategie

Al jaren is sprake van een discrepantie tussen hoe bedrijven de consument benaderen en de eisen en wensen van de consument. Het is echter niet eenvoudig om van binnenuit een andere benaderingswijze in te zetten in een branche die flink is gesegmenteerd en waar het gaat om relatief grote investeringen per bedrijf. Juist daar kan Bovemij de branche ondersteunen. Door in samenwerking meer en meer de kracht van het netwerk te benutten en door samen steeds slimmere oplossingen te bedenken. Hiermee behouden we de marges, die er wel degelijk zijn, voor de branche.

In 2018 lanceerden BOVAG en Bovemij om die reden het online brancheplatform viaBOVAG.nl. In navolging op de oproep uit de branche om meer tegenwicht tegen de bestaande externe occasionsites is gestart met het gezamenlijk online presenteren van BOVAG-occasions die voldoen aan stricte betrouwbaarheidscriteria. Om de branche echt te kunnen ondersteunen zal viaBOVAG.nl uit moeten groeien tot het online BOVAG-mobiliteitsplatform van Nederland, waar consumenten terecht kunnen voor al hun wensen op gebied van mobiliteit.

Ook mijnOndernemersportaal.nl ging in 2018 live. In eerste instantie gericht op het kleinere BOVAG-bedrijf maar uiteindelijk bedoeld voor alle BOVAG-leden. Op dit platform kunnen BOVAG-leden terecht voor al hun wensen op gebied van financiële en datadienstverlening met het accent op samenwerking en gezamenlijk ondernemen, van en voor de branche.

De ontwikkeling van beide platforms maakt het mogelijk om de branche op een hedendaagse, efficiënte wijze te kunnen blijven voorzien in mobiliteitsgerichte, financiële- en dataoplossingen. Ook vraagt deze ontwikkeling extra focus, innovatiekracht en investeringen van BOVAG en Bovemij. Investeringen die ten goede komen aan de branche.