Gebeurtenissen na balansdatum

Op 30 januari 2019 heeft Bovemij N.V. 50% van de aandelen in Combinatie Bovemij Mn Services B.V. overgenomen van MN Services B.V. De andere 50% van de aandelen zijn reeds in het bezit van Bovemij. Met de aankoop van de aandelen komt het economisch risico vanaf 1 januari 2018 volledig voor rekening van Bovemij. Om deze reden is het resultaat van Combinatie Bovemij Mn Services B.V. in 2018 voor 100% meegenomen in de jaarrekening van 2018.
De aankoop van de aandelen zal pas in 2019 in de jaarrekening van Bovemij N.V. worden verwerkt. Dit omdat de aandelen pas in 2019 worden overgedragen. Voor de overname van de aandelen betaalt Bovemij € 5.200.000,-. Hiermee neemt Bovemij N.V. zowel 50% van de waarde van het eigen vermogen van Combinatie Bovemij Mn Services B.V. met een waarde van € 2.700.000,-, als ook de portefeuillerechten met een waarde van € 2.500.000,- van Combinatie Bovemij Mn Services B.V. over. De portefeuillerechten zullen als immaterieel vast actief op de balans worden opgenomen en over een periode van vijf jaar worden afgeschreven.