Onze medewerkers in cijfers

Bovemij is de laatste jaren gegroeid: in breedte van dienstverlening, maar ook in aantallen medewerkers. In onderstaande grafiek is die groei mooi te zien. 

Gemiddeld aantal dienstjaren

Doordat we veel nieuwe medewerkers hebben aangenomen, is het gemiddeld aantal dienstjaren de afgelopen jaren iets afgenomen. 

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd ligt al enkele jaren stabiel rond de 42 jaar. 

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage is na een daling in 2017 in 2018 gestegen. Met name het effect van een langdurige griepgolf gedurende de eerste vier maanden is aanzienlijk geweest. Bovemij Fit zorgt voor aandacht voor het mentaal en fysiek welbevinden van medewerkers. Daarnaast dragen bijvoorbeeld periodieke overleggen met de bedrijfsarts, HRM, leidinggevenden en medewerkers bij aan verzuimbeheersing.