15. Bedrijfskosten

Beheers- en personeelskosten

(in duizenden euro's)

2018

2017

Algemene kosten

4.541

6.941

Personeelskosten

51.950

49.146

Huisvesting

2.566

2.405

Automatiseringskosten

7.385

6.230

Reis- en verblijfkosten

2.718

1.980

Marketing- en communicatiekosten

4.988

4.061

Afschrijvingen

2.781

2.704

Ontvangen vergoeding exploitatiekosten

-3.175

-2.348

Totaal beheers- en personeelskosten

73.754

71.119

Toegerekend aan beleggingen

347

-

Toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten

26.546

27.424

Toegerekend aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

388

369

Toegerekend aan schadelast

5.063

4.899

Toegerekend aan acquisitiekosten

2.666

3.606

Beheers- en personeelskosten technische rekening

38.744

34.821

Overzicht gemiddeld aantal medewerkers en FTE in loondienst

 

Gemiddeld aantal medewerkers

Gemiddeld aantal FTE

 

2018

2017

2018

2017

Verzekeringen

331

322

290

278

Financieringen

71

50

64

45

Data

148

147

141

137

Staf

91

81

81

72

Holding

7

8

7

8

Totaal

648

608

583

540

Honoraria externe accountant

(in duizenden euro's)

2018

2017

Controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages

532

418

Andere controleopdrachten

6

6

Totaal

538

424

Bovenstaande honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.