STAK

Stichting Administratiekantoor Bovemij (STAK) heeft als doel het verkrijgen en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van Bovemij N.V. STAK oefent het stemrecht uit, int het op de aandelen beschikbaar gestelde dividend en keert het dividend uit aan de certificaathouders.

Sinds de aandelenemissie in 2010 is er sprake van twee grootaandeelhouders: BOVAG (82,50%) en STAK (17,50%).

STAK vertegenwoordigt 299 certificaathouders, die allemaal behoren tot het netwerk van BOVAG. Alle aandelen van Bovemij zijn dus in handen van de branche!

Onder de nieuwe regels van MiFID II, effectief vanaf 3 januari 2018, is Captin het nieuwe handelsplatform voor certificaten van aandelen Bovemij. Met de overgang naar Captin is een mooie stap gezet om de handel in certificaten van aandelen Bovemij in de toekomst te kunnen waarborgen, vraag en aanbod nóg beter bij elkaar te brengen en beleggers beter te beschermen.

Het bestuur van STAK kwam in het afgelopen jaar twee keer bij elkaar. Op 7 september 2018 is gesproken over de halfjaarcijfers en de business update. In de STAK-bestuursvergadering van 7 december 2018 is gesproken over de gevolgen van de strategie en het toezicht, leidend tot versterking van het risicomanagement en de beheersing van Bovemij en de opvolging van de voorzitter van de STAK in 2019.

Bovemij heeft afgelopen jaar een lager resultaat dan in 2017 behaald. De solvabiliteit bleef wel toereikend. Het STAK-bestuur dankt de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en alle medewerkers van Bovemij voor hun inzet in 2018.

Bas Rüttchen
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Bovemij