Voorwoord

Het jaar 2020 zal vooral de boeken ingaan als het jaar waarin het coronavirus de hele maatschappij in haar greep hield. De impact van deze crisis op de wat langere termijn is nog altijd lastig te overzien, maar in 2020 is het omzetverlies voor een groot aantal branches, waaronder ook de mobiliteitsbranche, met alle gevolgen van dien enorm geweest.

Bovemij is er voor de branche. Vanaf het begin van de crisis in maart 2020 hebben wij ons ingespannen om een bijdrage te leveren en om de branche, onze klanten, zo goed mogelijk te steunen om hen door deze zware tijden heen te helpen. We lanceerden een eerste steunpakket bestaande uit juridische bijstand, hulp bij liquiditeitsproblemen en gratis Mobi-ID en viaBOVAG.nl. Snel daarna kwamen we met een hulppakket speciaal voor verhuurbedrijven en werd de actie op viaBOVAG.nl voor alle BOVAG leden verlengd tot het einde van het jaar 2020. En tenslotte lanceerden we ook een derde steunmaatregel in de vorm van een coronakorting op de jaarpremie van de bij Bovemij verzekerde mobiliteitsbedrijven. De totale omvang van de corona-ondersteuning die Bovemij op deze wijze aan de branche bood, bedroeg in 2020 ruim 10 miljoen euro. We beseffen dat dit slechts een beperkt deel van het verlies compenseert, maar hebben van onze klanten veel goede reacties op onze steunpakketten gekregen.

2020 was gelukkig niet alleen het jaar van het coronavirus. Het was voor ons ook het jaar dat we grote stappen hebben gezet bij de realisatie van onze platformstrategie, met als belangrijke onderdelen de verdere uitbouw van onze twee platformen: consumentenplatform viaBOVAG.nl en ondernemersplatform viaBovemij.nl. Via deze platformen en met behulp van een ontwikkelde datastrategie leggen we de verbinding tussen Nederlandse mobiliteitsbedrijven en mobiliteitsconsumenten.

Het aantal klantbezoeken en met name ook het aantal relevante leads dat via viaBOVAG.nl bij onze klanten binnenkomt, is in 2020 fors toegenomen; het platform wordt omarmd door een steeds groter aantal Nederlandse consumenten op zoek naar een betrouwbaar mobiliteitsplatform. Niet alleen voor auto’s maar inmiddels ook voor fietsen, motoren, campers en caravans. Een positieve ontwikkeling omdat we er op deze wijze opnieuw in slagen een belangrijk deel van de mobiliteitsomzet te behouden voor de branche.

Om dit nog meer kracht bij te zetten zullen wij de komende jaren de investeringen in onze platforms vergroten; want zo versterken wij de branche. We investeren in viaBOVAG.nl, maar zeker ook in viaBovemij.nl, het mobiliteitsplatform voor onze zakelijke klanten, waar wij hen ondersteunen met relevante proposities die helpen de omzet te vergroten en de efficiency te verbeteren zodat per saldo ook de marge verbetert. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede samenwerking met de branche en met BOVAG essentieel. Want consumenten zijn gebaat bij goede en betrouwbare dienstverlening. Dit vertrouwen kunnen we gezamenlijk waarmaken door onze krachten waar mogelijk te bundelen.

We zijn ervan overtuigd dat we dit met elkaar voor elkaar gaan krijgen.

Raad van Bestuur Bovemij N.V.
René Leander (CEO), Ageeth Bakker (CFRO), Mas van Steenis (CCO), Marcel van de Lustgraaf (CDOO)