Evaluatie functioneren

Aan het eind van 2020 heeft de Raad van Commissarissen een Onderling Beraad gehouden, zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In dit overleg stond de evaluatie van de RvB, de RvC, de onderliggende commissies en het individuele functioneren van de commissarissen centraal. Hiervoor zijn individueel evaluatieformulieren ingevuld; de samenvatting van de resultaten zijn met elkaar in het Onderling Beraad besproken.

De RvC concludeert dat de RvB een goed en met verschillende profielen samengesteld team is met ‘countervailing power’. De integriteit en beheersing van Bovemij is naar een hoger niveau gebracht en de RvB heeft een duidelijke visie en strategie voor de toekomst die gedeeld wordt door de RvC. De RvB neemt de RvC mee in de richting van haar plannen, de beheersing en risico’s in de organisatie en stemt tijdig af voor vaststelling over bepaalde onderwerpen.

Conclusie is dat de Raad van Commissarissen voldoende betrokken is om invulling te kunnen geven aan haar toezichtzaken. Stond 2019 nog vooral in het teken van het compliance dossier, 2020 heeft in het teken gestaan van de strategie van Bovemij en de afstemming hierover met BOVAG. Maar ook nog in de verdere afhandeling van de compliance problematiek. En verder stond het jaar in het teken van het rekruteren en operationeel maken van een vernieuwde RvC. De RvC betreurt het dat zij voor de certificaathouders nog geen concreet resultaat heeft kunnen bieden rondom de verhandelbaarheid van de certificaten, maar wellicht leidt het resultaat van de marktverkenning tot een mogelijke oplossing.

De onderliggende commissies (ARC en NRC) hebben zich in het afgelopen jaar verder ontwikkeld. Zo zijn de commissies sinds begin 2020 gesplitst tussen de holding en de verzekeraar en zijn updates van de reglementen definitief bekrachtigd. Los van de vernieuwde samenstelling van de ARC en NRC door de nieuwe bezetting van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een effectieve werving voor de eigen vacatures in de RvC. Gezien de wisselingen in de Raad van Commissarissen is veel aandacht besteedt aan het inwerkprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Helaas heeft dit grotendeels virtueel plaatsgevonden gezien de Corona pandemie. Afgelopen jaar heeft zich dan ook gekenmerkt door de virtuele vergaderingen van de RvC, de onderliggende commissies, strategiedagen en ook aandeelhoudersvergaderingen.