5. Overlopende activa

Overlopende acquisitiekosten

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Ongevallen en ziekte

482

1.151

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

1.984

2.024

Casco

18.561

15.120

Brand en andere schade aan goederen

291

284

Overige branches

-290

678

 

21.028

19.257

De overlopende acquisitiekosten zijn inclusief overlopende acquisitiekosten op quota share-herverzekeringen. De overlopende acquisitiekosten op herverzekeringen verklaren het negatieve bedrag bij overige branches.

Overige overlopende activa

(in duizenden euro's)

31-12-2020

31-12-2019

Toekomstige termijnen te factureren verzekeringspremie

29.755

28.569

Overige overlopende activa

1.281

1.802

 

31.036

30.371

De overige overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter.