Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2019

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Eliminaties

Totaal 2019

       

Resultaat technische rekening

34.740

-

-

-

-

34.740

       

Resultaat overige beleggingen

4.775

-80

-382

195

-1.271

3.237

       

Niet-verzekeringstechnische activiteiten

      

Omzet

419

29.080

27.916

-

-1.692

55.723

Kostprijs van de omzet

-13

-19.475

-8.611

-

2.963

-25.136

Beheerskosten

-201

-6.939

-21.817

-

-

-28.957

Overige baten (+) en lasten (-)

-

-

128

-

-

128

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

205

2.666

-2.384

-

1.271

1.758

       

Andere baten (+) en lasten (-)

-

-

-

-

-

-

       

Resultaat voor belastingen

39.720

2.586

-2.766

195

-

39.735

       

Belastingen

-9.528

-646

595

-49

-

-9.628

Resultaat aandeel derden

-

-

-

1.026

-

1.026

       

Resultaat na belastingen

30.192

1.940

-2.171

1.172

-

31.133

Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.