Tot slot

Samen vooruit is de oneliner van Bovemij. En terecht, Bovemij heeft een heldere visie voor de toekomst om haar mobiliteitsklanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De groei van de onderneming gaat gepaard met een meer dan goede operationele rentabiliteit. De winstgevendheid is in belangrijke mate toe te schrijven aan de verzekeringsactiviteiten, maar de samenwerking tussen de verschillende onderdelen leidt tot duidelijk zichtbare voordelen voor Bovemij en het netwerk. 

De onderneming heeft een ambitieus groeitempo. Op korte termijn kan Bovemij zelf in deze groei voorzien. Maar op de langere termijn wordt gekeken naar een mogelijke strategisch partner / of partners. De Raad van Commissarissen ziet dat Bovemij voldoet aan de normen op het gebied van Integere Bedrijfsvoering, Risicomanagement,  Cultuur en Compliance. De organisatie is dusdanig geprofessionaliseerd, dat de uitrol van de gekozen strategie binnen de kaders van wet en regelgeving gerealiseerd kan worden.

De Raad van Commissarissen complimenteert de Raad van Bestuur met de strategische route, ambitie en het buitengewoon sterke financiële resultaat. Het financieel resultaat heeft het onder meer mogelijk gemaakt om de mobiliteitsbranche te ondersteunen alsmede een interim-dividend uit te keren. De Raad van Commissarissen wil in het bijzonder de medewerkers van Bovemij danken voor hun inspanningen en betrokkenheid. Het werken in een organisatie die continu in beweging is, vergt veel van medewerkers. De meeste medewerkers werken sinds maart 2020 als gevolg van Corona thuis en dat brengt een andere dynamiek en daarmee gepaard gaan de uitdagingen met zich mee. De Raad van Commissarissen feliciteert hen dan ook van harte met de behaalde resultaten. De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in dat Bovemij een leidende rol blijft spelen in de veranderende markt met haar platformstrategie.