21. Belastingen

De effectieve belastingdruk is 26,4% (2019: 24,2%). De belastingdruk is hoger dan de nominale belastingdruk van 25% door een correctie op de latente belastingschuld. In de jaarrekening 2019 zijn de latente belastingschulden gewaardeerd tegen het toekomstige verlaagde vennootschapsbelasting tarief van 21,7%. In 2020 is echter de voorgenomen verlaging van het tarief teruggedraaid en is het tarief vastgesteld op 25%. Als gevolg hiervan zijn de latente belastingschulden aangepast en is de effectieve belastingdruk hoger dan 25 %.