Gebeurtenissen na balansdatum

Op 27 januari 2021 heeft Bovemij N.V. 100% van de aandelen in Autotrust Holding B.V. overgenomen, waarmee het economisch risico vanaf 1 januari 2021 volledig voor rekening van Bovemij komt. Voor de overname van de aandelen betaalt Bovemij € 8.500.000,-, waarvan een gedeelte van € 1.500.000,- zal worden betaald op het moment dat aan overeengekomen voorwaarden is voldaan. Omdat de aandelen in januari 2021 zijn overgedragen, zal de aankoop volledig worden verwerkt in de jaarrekening van 2021.

Eind maart 2021 werd RDC geattendeerd op een datalek. Direct na constatering heeft RDC hiervan melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zijn de klanten van RDC geïnformeerd. Tevens is aangifte gedaan bij de politie en is RDC met behulp van experts op het gebied van cybersecurity gestart met het onderzoek. Op het moment van publicatie van de jaarrekening loopt het onderzoek over hoe de gegevens buiten het RDC-domein terecht zijn gekomen nog. De eventuele (financiële) gevolgen van het geconstateerde datalek zijn daardoor nog niet concreet in te schatten.