Vooruitblik: Vertrouwen versterkt de verbinding

2021 is gestart zoals 2020 eindigde. De zorgen over de gevolgen van de voortdurende coronacrisis zijn nog altijd bijzonder groot. We hebben in 2020 geprobeerd onze dienstverlening hier niet onder te laten lijden en waar we konden ondersteuning proberen te bieden. Door snel te schakelen en onze medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren bij de nieuwe norm van thuiswerken. En natuurlijk door een aantal steunpakketten voor de mobiliteitsondernemers te lanceren. Ingegeven door de positieve reacties en de positieve resultaten gaan wij daar in 2021 onverkort mee door.

Ondanks de coronacrisis hebben wij ons in 2020 toch verder klaar weten te maken voor de mooie uitdagingen die voor ons liggen. De wijze waarop wij onze diensten aanbieden verandert snel. Voor Bovemij en voor de branche. Meer en meer is sprake van digitale interactie met klanten. Snel, direct en betrouwbaar. De intensieve samenwerking die Bovemij heeft met haar zakelijke klanten biedt ons enorme kansen.

In 2021 zal met name geïnvesteerd worden in de digitale platformstrategie. Investeringen die ertoe moeten leiden dat Bovemij ook in de verdere toekomst haar leidende positie in de branche kan blijven vervullen. Investeringen ook die ervoor moeten zorgen dat de omzet en de marge voor de branche en onze klanten behouden blijft. In maart 2021 zijn we geconfronteerd met een datalek, wat ons bevestigde dat investeringen in informatiebeveiliging van groot belang zijn.

Om samen de mooie uitdagingen het hoofd te bieden, zal de groei van ons consumentenplatform viaBOVAG.nl in 2021 dan ook verder worden versneld. Ook viaBovemij.nl, het ondernemersplatform voor onze zakelijke klanten, is voor deze verdere groei erg belangrijk. De investeringen in deze mobiliteitsplatforms komen uiteindelijk ten goede aan de branche. Samen zijn we op weg uit te groeien tot het meest betrouwbare mobiliteitsplatform van Nederland!

Voor 2021 verwachten we - ingegeven door een aantal economische factoren en de kortingen vanuit de steunpakketten - een gematigde stijging van de omzet uit bedrijfsmatige en consumentenverzekeringen. De in 2020 ingezette sanering van de volmacht- en inkomensportefeuille (voor zover branchevreemd) zal in 2021 worden afgerond. Door een aantal maatregelen samenhangend met de coronacrisis wordt voor 2021 niet ingezet op een groei van de financieringsportefeuille in 2021. De financieringsmaatschappij wordt evenals in voorgaande jaren gefinancierd door een consortium van de drie Nederlandse grootbanken samen met N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.

2020 was ook in financiële zin opnieuw een uniek jaar waarin voor het tweede jaar op rij het hoogste resultaat in de geschiedenis van Bovemij werd behaald. Een aanzienlijk deel van deze stijging werd behaald door lagere schadelasten voortkomend uit minder verkeer. Voor 2021 verwachten wij dat dit met name in het eerste halfjaar door zal zetten maar in de tweede helft van het jaar de schadelast zal terugveren naar normale proporties. Een deel van de extra te verwachten resultaten zal direct als vierde steunpakket worden ingezet ten behoeve van de branche. Want Bovemij is er voor en door de branche!