Duurzaam ondernemen

We hebben afgelopen jaar grote stappen gezet bij het bewerkstelligen van onze platformstrategie. Dat proberen we op een zo duurzaam mogelijke manier te doen. Om te bepalen wat dat precies betekent, hebben we in 2020 een Duurzaamheidsboard in het leven geroepen die bestaat uit collega’s van commercie, communicatie, HRM en facilitaire zaken. Samen denken zij na over manieren waarop wij als Bovemij zo duurzaam mogelijk kunnen ondernemen. 

Het duurzaamheidsteam is allereerst aan de slag gegaan met de vraag welke rol wij als Bovemij op het gebied van duurzaamheid willen innemen. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, werkt de board met drie thema’s: Medewerker,  Milieu en Maatschappij. We willen als Bovemij een bedrijf zijn dat bijdraagt aan medewerker, milieu en maatschappij. Die duurzame manier van ondernemen heeft als prettige bijkomstigheid dat we daardoor een aantrekkelijk bedrijf zijn. Voor klanten, die graag zaken met ons doen. Voor medewerkers, die graag bij ons werken. En voor nieuwe medewerkers, die graag bij ons willen komen werken.

Medewerker

Bovemij wil een goed werkgever zijn. Dat doen we door onze medewerkers de ruimte te bieden om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. En door hen te helpen waar we dat kunnen. Afgelopen jaar hebben we ons door de coronacrisis op dat gebied (wellicht meer dan ooit) kunnen bewijzen. Vanaf half maart zijn we direct met zijn allen vanuit huis gaan werken. We hebben onze medewerkers daar op ICT- en facilitair gebied maximaal bij gefaciliteerd. Ook post-corona zal thuiswerken binnen Bovemij veel vanzelfsprekender zijn dan pre-corona het geval was. We zien dit als een erg positieve ontwikkeling. In het thuiswerkbeleid dat eind 2020 is opgeleverd, staat te lezen dat medewerkers de locatie waar ze werken van het type werk dat gedaan moet worden af laten hangen. Moeten zij zich concentreren, dan werken ze thuis. Is er een brainstorm, dan komen ze naar kantoor. Onze gebouwen worden daardoor meer en meer een ontmoetingsplek.

Vanuit ons vitaliteitsprogramma Bovemij Fit organiseerden we in 2020 diverse online workshops die onze medewerkers door deze tijd heen moesten helpen. Hoe ziet een goede thuiswerkplek eruit? En hoe zorg je ervoor dat je in deze tijd fysiek en mentaal gezond blijft?

We zijn ervan overtuigd dat de manier waarop we onze medewerkers afgelopen jaar hebben bijgestaan, bij heeft gedragen aan hun welzijn.

Nieuwe medewerkers

Om ervoor te zorgen dat we de nieuwe generatie medewerkers op het werkende leven voorbereiden, geven we zeer regelmatig gastcolleges op Hogescholen. Natuurlijk op de IVA Business School, maar ook op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit. Ook lopen er jaarlijks meer dan 20 studenten stage bij ons, soms ook met een baan als gevolg.

Milieu

We zijn ons ervan bewust dat we als Bovemij onderdeel uitmaken van een grotere wereld, waar we zuinig op moeten zijn. Daar houden we dan ook rekening mee.

Branche

We willen de mobiliteitsbranche helpen bij de verduurzaming. Dat doen we uiteraard door elektrische vervoersmiddelen en vervoersmiddelen op waterstof te verzekeren en te financieren, maar ook door online verkoop mogelijk te maken, waardoor er minder vervoersbewegingen nodig zijn. Op dit moment hebben we één waterstofstation en één accu-reparatiestation verzekerd. Vanuit deze ervaring willen we hier verder op voortbouwen en hier een voortrekkersrol in nemen. Ook voeren we de KIA-elektrische-autoverzekering voor consumenten. 

Klanten

We willen als Bovemij een duurzaam partner van de mobiliteitsbranche zijn. Dat doen we door mobiliteitsbedrijven te helpen succesvol te ondernemen waardoor ook zij een duurzaam verdienmodel hebben en houden. Nu en in de toekomst. Dat doen we natuurlijk met behulp van onze twee platformen viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl. Maar we helpen onze zakelijke klanten ook steeds meer met inhoudelijke events. Zo organiseerden we een webinar Cybersecurity waar ruim 250 klanten op af kwamen. Zij leerden alles over de laatste ontwikkelingen op cybercrimegebied en hoe ze daar als bedrijf mee om moeten gaan.

Kantoorpanden

We hebben zonnepanelen op onze daken aan het Nijmeegse Takenhofplein en in Grootebroek, hebben op alle locaties elektrische oplaadplekken voor fiets en auto en kopen stroom die gebruikt wordt voor het opladen van de hybride en volledig elektrische auto’s volledig groen in. Bij onderhoudswerkzaamheden kiezen we altijd voor de duurzaamste oplossing.

In 2023 moeten alle kantoorpanden van Bovemij energielabel C hebben. Twee van onze panden (aan het Takenhofplein 1 en 3 te Nijmegen) bleken dat label al te hebben, voor de panden aan het Takenhofplein 2 te Nijmegen en het pand in Grootebroek dienen we maatregelen te nemen om tot energielabel C te komen. Voor het pand in Grootebroek hebben we die investering al in 2020 gedaan door de conventionele verlichting te vervangen voor ledverlichting. Dit staat ook op de planning voor 2021 voor het pand aan het Takenhofplein 2. 

Thuiswerken

Een groot deel van 2020 hebben de medewerkers van Bovemij gedwongen thuisgewerkt. Net als bij veel andere bedrijven is daardoor duidelijk geworden dat veel taken ook prima thuis uitgevoerd kunnen worden. Sterker nog: sommige taken kunnen thuis zelfs beter uitgevoerd worden dan op kantoor. We hebben ons thuiswerkbeleid dan ook aangepast, wat ervoor zal zorgen dat we ook in de periode na het coronavirus veel meer thuiswerken dan voor het coronavirus het geval was. Dat heeft als gevolg dat daardoor minder gereisd zal worden, wat minder vervuiling teweeg brengt.

Ons eigen wagenpark

Ook onze eigen mensen faciliteren we om meer en meer elektrisch te rijden om onze “footprint” te verkleinen. Bij onze kantoorpanden zullen we nog meer elektrische laadpalen plaatsen om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen.

Maatschappij

Helaas was het afgelopen jaar door het coronavirus niet mogelijk om zoals afgelopen jaren met een grote groep medewerkers deel te nemen aan NLdoet. Om toch een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren, zijn wij zeer gericht op zoek gegaan naar een maatschappelijk betrokken onderneming voor ons kerstpakket. We zijn terecht gekomen bij Boerschappen, een jong bedrijf uit Breda dat maaltijdboxen aan consumenten verkoopt. Wat hen anders maakt dan andere maaltijdpakkettenleveranciers is dat zij dagverse seizoensproducten ophalen bij hun Brabantse boeren om die vervolgens direct naar de consument te brengen. Zoals wij als Bovemij mobiliteitsbedrijven helpen succesvol te ondernemen, zo helpt Boerschappen de lokale boer. ‘Samen vooruit’ in optima forma.

Boerschappen verzorgde de 790 vijfgangenmenu’s voor vier personen die in december bij onze collega’s werden thuisbezorgd. 55 collega’s kozen ervoor om hun kerstmenu te doneren aan het goede doel. Als Bovemij plusten we dit aantal met tien, waardoor we via de Fieldwork Foundation en de Vincentinus Vereniging Nijmegen op 24 december 65 Nijmeegse gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken blij maakten met een feestelijk kerstmaal.

Wie we ook blij maakten waren Ambulancezorg Gelderland en de Sint Maartenskliniek. Zij kregen vanaf het moment dat we vanwege corona gedwongen thuiswerkten al het fruit dat we normaliter op onze kantoren ter beschikking stelden aan onze medewerkers. Dat gebaar werd zeer gewaardeerd.