8. Achtergestelde leningen

Achtergestelde leningen

(in duizenden euro's)

2020

2019

Stand per 1 januari

35.294

26.410

Schulden opgenomen

12.287

14.504

Schulden afgelost

-7.469

-5.620

Stand per 31 december

40.112

35.294

De achtergestelde leningen ten bedrage van € 40.112.000,- betreffen voor een bedrag van € 32.612.000,- leningen voor autofinancieringen gestort door leasemaatschappijen en voor een bedrag van € 7.500.000,- betreft dit een achtergestelde lening van BOVAG Daisy B.V. aan BOVAG Bovemij Platform.

De looptijd en de rentevergoeding van de leningen voor autofinancieringen komen overeen met de looptijd en de rentevergoeding van de financiering; er is geen aflossingsschema van toepassing. Een bedrag van € 9.880.000,- heeft een looptijd korter dan één jaar, een bedrag van € 22.732.000,- heeft een looptijd tussen één en vijf jaar. Een bedrag van € 0,- heeft een looptijd langer dan vijf jaar.

De achtergestelde lening van BOVAG Daisy B.V. is volledig langlopend en de rentevergoeding bedraagt 4,0%.

De reële waarde van de autofinancieringen kan niet betrouwbaar worden geschat. Er is geen marktinformatie beschikbaar en er is geen aflosschema van toepassing waarop een contante waarde berekening gemaakt kan worden.