Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Resultaat technische rekening per branchegroep

 

Ongevallen en ziekte

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro’s)

2020

2019

2020

2019

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

56.911

58.516

119.787

117.991

-Aandeel herverzekeraars

1.642

2.409

8.116

7.909

 

55.269

56.107

111.671

110.082

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

557

533

-2.263

-1.267

-Aandeel herverzekeraars

182

-115

-158

-85

 

375

648

-2.105

-1.182

 

55.644

56.755

109.566

108.900

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

1.081

2.495

1.878

4.496

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

34.830

40.204

69.392

75.473

-Aandeel herverzekeraars

1.373

-209

4.824

6.105

 

33.457

40.413

64.568

69.368

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

4.474

1.829

-108

4.795

-Aandeel herverzekeraars

692

2.881

4.050

-34

 

3.782

-1.052

-4.158

4.829

     

Wijziging overige technische voorzieningen

1.058

627

-297

29

     
 

38.297

39.988

60.113

74.226

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

5.413

7.701

15.823

16.143

Wijziging overlopende acquisitiekosten

665

1.694

-1

-330

Beheers- en personeelskosten

7.927

8.047

16.597

17.459

Provisie van herverzekeraars

-451

-538

-1.109

-1.096

 

13.554

16.904

31.310

32.176

     

Resultaat technische rekening

4.874

2.358

20.021

6.994

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Casco

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro’s)

2020

2019

2020

2019

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

163.661

145.814

21.477

23.603

-Aandeel herverzekeraars

5.858

5.980

4.700

4.387

 

157.803

139.834

16.777

19.216

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-14.316

-5.158

41

-2

-Aandeel herverzekeraars

50

-41

-659

66

 

-14.366

-5.117

700

-68

 

143.437

134.717

17.477

19.148

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

1.126

2.504

126

364

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

74.988

74.303

8.606

13.431

-Aandeel herverzekeraars

1.674

1.517

444

2.693

 

73.314

72.786

8.162

10.738

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

-10.882

-156

-3.472

-450

-Aandeel herverzekeraars

-300

51

-1.623

-1.114

 

-10.582

-207

-1.849

664

     

Wijziging overige technische voorzieningen

-224

71

-225

-11

     
 

62.508

72.650

6.088

11.391

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

24.946

20.640

3.567

4.458

Wijziging overlopende acquisitiekosten

-3.447

-1.053

-7

-

Beheers- en personeelskosten

20.690

21.394

3.283

3.854

Provisie van herverzekeraars

-741

-758

-

-

 

41.448

40.223

6.843

8.312

     

Resultaat technische rekening

40.607

24.348

4.672

-191

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Overige branches

Totaal

(in duizenden euro’s)

2020

2019

2020

2019

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

15.919

20.568

377.755

366.492

-Aandeel herverzekeraars

1.247

2.194

21.563

22.879

 

14.672

18.374

356.192

343.613

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

593

137

-15.388

-5.757

-Aandeel herverzekeraars

-675

-1.952

-1.260

-2.127

 

1.268

2.089

-14.128

-3.630

 

15.940

20.463

342.064

339.983

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

240

603

4.451

10.462

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

9.696

11.168

197.512

214.579

-Aandeel herverzekeraars

39

3

8.354

10.109

 

9.657

11.165

189.158

204.470

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

-1.344

1.452

-11.332

7.470

-Aandeel herverzekeraars

450

29

3.269

1.813

 

-1.794

1.423

-14.601

5.657

     

Wijziging overige technische voorzieningen

52

60

364

776

     
 

7.915

12.648

174.921

210.903

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

1.691

4.022

51.440

52.964

Wijziging overlopende acquisitiekosten

765

522

-2.025

833

Beheers- en personeelskosten

2.401

2.659

50.898

53.413

Provisie van herverzekeraars

-75

-16

-2.376

-2.408

 

4.782

7.187

97.937

104.802

     

Resultaat technische rekening

3.483

1.231

73.657

34.740