Technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2020

2019

    

Verdiende premie eigen rekening

13

  

Premies

   

-Bruto

 

377.755

366.492

-Aandeel herverzekeraars

 

21.563

22.879

  

356.192

343.613

    

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

-15.388

-5.757

-Aandeel herverzekeraars

 

-1.260

-2.127

  

-14.128

-3.630

    
  

342.064

339.983

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

 

4.451

10.462

    

Schade eigen rekening

14

  

Schaden

   

-Bruto

 

197.512

214.579

-Aandeel herverzekeraars

 

8.354

10.109

  

189.158

204.470

    

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

-11.332

7.470

-Aandeel herverzekeraars

 

3.269

1.813

  

-14.601

5.657

    

Wijziging overige technische voorzieningen

 

364

776

    
  

174.921

210.903

    

Bedrijfskosten

15

  

Acquisitiekosten

 

51.440

52.964

Wijziging overlopende acquisitiekosten

 

-2.025

833

Beheers- en personeelskosten

 

50.898

53.413

Provisie van herverzekeraar

 

-2.376

-2.408

  

97.937

104.802

    

Resultaat technische rekening

 

73.657

34.740