Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2020

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Eliminaties

Totaal 2020

       

Resultaat technische rekening

73.657

-

-

-

-

73.657

       

Resultaat overige beleggingen

2.142

-42

-534

263

-1.255

574

       

Niet-verzekeringstechnische activiteiten

      

Omzet

313

33.443

22.534

-

-587

55.703

Kostprijs van de omzet

-11

-25.448

-7.297

-

1.842

-30.914

Beheerskosten

-206

-7.979

-21.159

-

-

-29.344

Overige baten (+) en lasten (-)

-

-405

-22

-

-

-427

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

96

-389

-5.944

-

1.255

-4.982

       

Andere baten (+) en lasten (-)

-6.068

-

-

-

-

-6.068

       

Resultaat voor belastingen

69.827

-431

-6.478

263

-

63.181

       

Belastingen

-18.306

109

1.611

-66

-

-16.652

Resultaat aandeel derden

-

-

-

2.305

-

2.305

       

Resultaat na belastingen

51.521

-322

-4.867

2.502

-

48.834

Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.

In de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening is de interne omzet binnen het segment Data ten bedrage van € 587.000,- geëlimineerd. Tevens heeft in de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening eliminatie plaatsgevonden van de € 1.842.000,- rente die vanuit het segment Verzekeringen in rekening is gebracht bij het segment Financieren.