Kerncijfers

Bovemij N.V. (in duizenden euro's)

 

2020

2019

2018

2017

2016

Resultaat voor belastingen (incl. aandeel derden)

 

65.486

40.761

2.259

24.937

9.773

Resultaat na belastingen

[A]

48.834

31.133

3.168

19.444

7.362

       

Eigen vermogen

[B]

221.318

182.302

156.539

159.882

146.840

Rentabiliteit eigen vermogen ([A] / [B])

 

22,1%

17,1%

2,0%

12,2%

5,0%

Toegekend dividend

 

11.089

9.665

3.662

6.511

3.968

       

Beleggingen en liquiditeiten

[C]

448.810

376.062

357.864

378.138

371.613

Resultaat beleggingen

[D]

5.025

13.699

-138

13.602

10.360

Gemiddeld rendement op beleggingen ([D] / [C])

 

1,2%

3,7%

0,0%

3,6%

2,8%

       

Gemiddeld aantal FTE Bovemij N.V.

 

623

609

571

531

396

       
       

Verzekeringsactiviteiten (in duizenden euro's)

 

2020

2019

2018

2017

2016

Brutopremies

 

377.755

366.492

375.645

369.007

335.556

In procenten ten opzichte van 2016

 

112,6%

109,2%

111,9%

110,0%

100,0%

       

Verdiende premie eigen rekening

[E]

342.064

339.983

355.545

351.231

315.951

Schade eigen rekening in verhouding tot [E]

[F]

51,1%

62,0%

69,6%

68,6%

69,6%

Acquisitiekosten in verhouding tot [E]

[G]

13,8%

15,1%

16,0%

17,0%

19,1%

Beheers- en personeelskosten in verhouding tot [E]

[H]

14,9%

15,7%

10,9%

9,9%

10,9%

Combined ratio (F+G+H)

 

79,8%

92,8%

96,5%

95,5%

99,6%

       

SCR Ratio N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

 

205%

187%

176%

190%

188%

       

Technische voorzieningen

 

411.899

412.008

401.944

378.026

365.239

In procenten van de verdiende premie eigen rekening

 

120,4%

121,2%

113,1%

107,6%

115,6%

       
       

Financieringsactiviteiten (in duizenden euro's)

 

2020

2019

2018

2017

2016

Uitstaande financieringen*

 

346.273

343.828

262.351

197.724

127.569

Resultaat in procenten van uitstaande financieringen

 

-0,1%

0,8%

0,5%

0,1%

0,1%

*Uitstaande financieringen betreft de som van vorderingen uit hoofde van financial lease en de boekwaarde van de vervoermiddelen.

       
       

Data-activiteiten (in duizenden euro's)

 

2020

2019

2018

2017

2016

Omzet data-activiteiten

 

22.534

27.916

29.035

26.353

-