Gesegmenteerde informatie

Bovemij onderscheidt bedrijfssegmenten in overeenstemming met de bestuurlijke en interne rapportagestructuur. Om een gedegen beeld te vormen van deze activiteiten binnen het geheel van Bovemij wordt een gesegmenteerde balans en een gesegmenteerde winst-en-verliesrekening weergegeven. Hiermee wordt inzicht gegeven in de kapitaalposities en de prestaties van de verschillende segmenten waarin Bovemij opereert.

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekerings-, financierings- en data-activiteiten. In de gesegmenteerde balans en de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening worden deze activiteiten ieder als een segment weergegeven. Tevens is er een segment ‘groep’ toegevoegd met hierin activiteiten die niet vallen onder de hoofdactiviteiten.

Hieronder een toelichting op de vier segmenten:

1. Verzekeringsactiviteiten

De schadeverzekeringsmaatschappij focust zich op verzekeringsoplossingen voor de mobiliteitsbranche. Hierbij biedt het oplossingen aan voor zowel particulieren als bedrijven, die aansluiten op de vraag in de mobiliteitsbranche.

2. Financieringsactiviteiten

Om de vraag uit de mobiliteitsbranche te kunnen ondersteunen en om de groei van vraag naar gebruik in plaats van bezit te volgen, biedt Bovemij wagenparkfinancieringen aan. Deze financieringen stellen de klanten van Bovemij in staat om wagenparken voor hun (eind)klanten aan te schaffen.

3. Data-activiteiten

Data-activiteiten worden uitgevoerd door RDC en BOVAG Bovemij Platform.
RDC biedt tal van automatiserings- en datadiensten aan voor bedrijven in de mobiliteitsbranche. Door beter en efficiënter gebruik te maken van de beschikbare informatie helpt RDC haar klanten inzicht te verkrijgen in de beschikbare data en het automatiseren en versoepelen van contact met hun klanten.
BOVAG Bovemij Platform biedt BOVAG-ondernemers een mobiliteitsplatform: viaBOVAG.nl. Het platform is het mobiliteitsplatform van de branche en onderscheidt zich doordat op viaBOVAG.nl uitsluitend voertuigen worden verkocht met de zekerheden van BOVAG.

4. Groep

In de groep worden de niet doorbelaste holdingactiviteiten verantwoord. Dit betreft enkel beleggingsactiviteiten.