Bij het afscheid van Gerlach Cerfontaine

De afgelopen zes jaar was Gerlach Cerfontaine de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bovemij N.V. en van de Raad van Commissarissen van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. 

Het waren mooie jaren, waarin we samen zijn gestart met een transformatie van Bovemij. Van een financieel bedrijf waar de nadruk lag op het persoonlijke, één-op-één offline contact naar een platformbedrijf waar persoonlijk contact nog altijd zeer belangrijk is, maar waar we onze klanten ook meer en meer kunnen helpen op een hedendaagse, digitale manier.

 Maar het waren ook turbulente jaren. Jaren waarin we te maken kregen met een compliance issue, met wisselingen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en aan het slot van zijn termijn met de coronacrisis en met een datalek bij RDC.

 Met zijn authentieke, losse maar altijd professionele stijl wist Gerlach ons bedrijf door deze jaren heen te loodsen. Gerlach stond altijd klaar om Bovemij te steunen. Onder zijn leiding hebben we Bovemij een forse stap verder gebracht en klaar weten te maken voor de komende, ongetwijfeld ook uitdagende, jaren. Daar zijn we hem als Raad van Bestuur zeer erkentelijk voor.

 Op de aandeelhoudersvergadering van 23 april 2021 draagt Gerlach zijn voorzittershamer over aan Arjen Dorland. We danken Gerlach hartelijk voor alles wat hij voor Bovemij betekend heeft en wensen hem veel geluk en gezondheid in zijn nieuwe, ongetwijfeld iets rustigere, omgeving.